Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Securitas Sverige och EasyPark Telefonparkering f?rdjupar samarbetet

2011-04-14

Securitas Sverige AB v?ljer nu att f?rdjupa samarbetet med EasyPark Telefonparkering f?r att kunna erbjuda en bredare och f?rb?ttrad service gentemot sina uppdragsgivare. ??

EasyPark, den virtuella P-automaten, ?r redan en v?letablerad mobiltj?nst i de flesta av landets st?rre st?der och ?ver 200 000 bilister betalar idag sina p-avgifter enkelt via mobilen.?Vid sidan av en bekv?mare vardag utan mynt och p-automater betalar EasyParks?kunder dessutom enbart f?r verklig nyttjad parkeringstid och dessutom minskas risken?f?r p-b?ter.

Securitas Sverige AB utf?r parkerings?vervakning av b?de tomtmark och kommunal?mark ?ver hela landet. Uppdragen som sk?ts av egna parkeringsvakter omfattar kontroll?av att parkeringsreglerna efterlevs. Parkerings?vervakningen sker med f?rnuft och?f?rst?else f?r speciella parkeringsbehov.

“Vi k?nner EasyPark mycket v?l efter att i ett flertal ?r haft uppdrag f?r bl a Stockholms?Stad och G?teborgs Stad. Det k?nns d?rf?r positivt och naturligt att ing? ett direkt?samarbete med EasyPark, som tillf?r en flexibel och smidig betall?sning f?r flera av v?ra?uppdragsgivare inom parkeringsindustrin”, s?ger Helene Gruvlund, Avdelningschef,?Securitas Sverige AB, Division Services.

“Vi ?r sj?lvklart mycket n?jda med att v?r relation med Securitas f?rdjupas ytterligare,?detta ?r positivt d? det tillf?r t?ckning f?r v?r tj?nst och d?rigenom nytta f?r v?ra?parkerande kunder, s?ger Anders B?ck, VD EasyPark AB.

Samarbetet lanseras med parkeringsplatser i Stockholm, inledningsvis Haninge kommun. Rent praktiskt g?r det till s? att bilisterna startar sin parkering genom ett snabbt samtal?fr?n sin mobil (alt. anv?nder EasyPark mobil app, lansering v?ren 2011), anger aktuell taxakod och en prelimin?r sluttid. En sluttid som kan f?rkortas eller f?rl?ngas efter behov. P-avgifterna debiteras och redovisas sen p? kundens anslutna betal-, kredit eller?bensinkort alternativt p? en faktura.?

Om du har fr?gor, v?nligen kontakta:

Helene Gravlund, Avdelningschef Securitas Sverige AB
+46 10 470 27 88 | helene.gruvlund@securitas.se

Anders B?ck, VD EasyPark Sverige AB
08 545 691 00, 0733 25 40 36 | anders.back@easypark.se?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved