Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nya m?jligheter att s?ka efter DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter

2011-04-14

Regeringen har i dag beslutat en proposition med f?rslag om att svenska myndigheter ska ges m?jlighet att g?ra s?kningar i utl?ndska DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Utl?ndska myndigheter ska ges motsvarande m?jlighet att s?ka i svenska register. Genom f?rslagen genomf?rs delar av det s? kallade Pr?mr?dsbeslutet.

Syftet med Pr?mr?dsbeslutet, som antogs av EU i juni 2008, ?r att ?ka effektiviteten i brottsbek?mpningen och att utnyttja den kunskap som redan finns hos myndigheter i andra l?nder. F?rslaget inneb?r att den svenska polisen genom ett nationellt kontaktst?lle kan s?ka i utl?ndska DNA- och fingeravtrycksregister f?r att kontrollera om ett DNA-sp?r eller ett fingeravtryck f?rekommer d?r. En tr?ff inneb?r inte att man f?r veta vem DNA-profilen eller fingeravtrycket avser. F?r att f? fram identitetsuppgifter m?ste man p? samma s?tt som i dag v?nda sig med en formell f?rfr?gan till den andra staten.

DNA-profiler och fingeravtryck utbyts redan i dag. Det nya med f?rslaget ?r att man sj?lv snabbt kan kontrollera om en viss DNA-profil eller ett visst fingeravtryck f?rekommer i n?got annat lands register. Vid tr?ff beh?ver man endast v?nda sig till det land d?r man vet att uppgifterna finns.

Enligt f?rslaget ?r det ?ven m?jligt f?r myndigheterna att s?ka i varandras fordonsregister.

De nya best?mmelserna f?resl?s tr?da i kraft den 1 augusti 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Sofie Lindblom
R?ttssakkunnig
08 - 405 17 92


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved