Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Medling och f?rlikning - ?kade m?jligheter att komma ?verens

2011-04-15

Regeringen f?resl?r nya regler om medling och f?rlikning i syfte att ?ka parters m?jligheter att l?sa tvister p? frivillig v?g. Detta ?r inneb?rden i en proposition som regeringen har beslutat att ?verl?mna till riksdagen.

Det finns m?nga f?rdelar med att parter som hamnat i tvist frivilligt kan komma ?verens. I f?rh?llande till en domstolsprocess kan det spara b?de tid och pengar. Genom en frivillig ?verenskommelse ?kar ocks? m?jligheterna f?r parterna att forts?tta ett samarbete eller en aff?rsrelation.

Medling i privat regi ?r p? frammarsch. F?r att uppmuntra parter att anv?nda medling och ?ka medlingens attraktionskraft f?resl?r regeringen en ny lag om medling. Reglerna inneb?r att en medlings?verenskommelse ska kunna f?rklaras verkst?llbar av tingsr?tt. Vidare ska parterna kunna delta i medling utan att riskera att talefrister och preskriptionstider l?per ut under p?g?ende medling. F?r att s?kerst?lla att parterna kan tala fritt inf?r en medlare f?resl?s dessutom en tystnadsplikt f?r medlaren och att medlaren inte ska f? h?ras som vittne i domstol om vad han eller hon har f?tt veta under medlingsf?rfarandet. Det som f?resl?s ska ?ven g?lla f?r gr?ns?verskridande fall inom EU.

?ven n?r en tvist n?r domstol finns det mycket att vinna p? att komma ?verens. Detta kan ske genom f?rlikningsf?rhandlingar under r?ttens ledning eller s?rskild medling. Regeringen f?resl?r att tingsr?ttens skyldighet att verka f?r att parter kommer ?verens sk?rps.

F?rslagen f?resl?s tr?da i kraft den 1 augusti 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved