Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Extra m?nga hastighetskontroller under p?skveckan

2011-04-15

Under hela vecka 16 ?kar polisen ?vervakningen av hastigheterna p? det statliga v?gn?tet. De flesta ?r ?kar antalet omkomna i april j?mf?rt med de tre f?reg?ende m?naderna. P?skveckan inneb?r ett ?kat resande och de torra och isfria v?garna bidrar till h?gre hastigheter. Att h?lla hastigheten och ordentligt avst?nd samt ta god tid p? sig ?r viktiga budskap till trafikanterna som ska ut och resa under p?skveckan.

? -Medelhastigheten har minskat de fyra senaste ?ren men h?ga hastigheter bidrar fortfarande till sv?ra olyckor med alltf?r m?nga omkomna i trafiken, s?ger kommissarie Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen.?Om alla h?ll hastighetsgr?nserna skulle ytterligare cirka 100 liv r?ddas p? de statliga v?garna. Polisen ?kar hastighetskontrollerna under hela p?skveckan och s?rskilt p? v?gar med h?ga till?tna hastigheter.?M?nga olika ?tg?rder, som till exempel s?krare fordon, trafiks?kerhetskameror, mittr?cken, s?kra sidomr?den och nya hastighetsgr?nser, har bidragit till allt f?rre d?da och skadade i trafiken, p? Trafikverket. ?Att h?lla hastigheten, ta pauser och v?lja s?kra v?gar g?r resan betydligt s?krare och tryggare.??????

-N?r vintern ?r ?ver s? ?kar ocks? hastigheterna och d?rmed konsekvenserna vid en olycka, s?ger Claes Tingvall, trafiks?kerhetsdirekt?r, Trafikverket.

Vi ser en tydlig ?kning av de sv?ra olyckorna under v?r och sommar och polisens ?vervakning ?r en viktig insats f?r en s?krare trafik.??
?NTF och dess medlemsorganisationer kommer att genomf?ra aktiviteter i ett 100-tal kommuner, bland annat genom att bemanna st?rre rastplatser.-M?nga tror att man vinner mycket tid genom att k?ra fort, s?ger NTF:s vd Jan sandberg.?Faktum ?r att om man ?kar fr?n 80 km/tim till 90 km/tim s? vinner man knappt fyra minuter p? en fem mil l?ng resa, men risken att d? vid en olycka f?rdubblas.

Ytterligare information l?mnas av
VD, Jan Sandberg, NTF, tel 08 - 705 59 01 eller 070 - 580 30 00
Pressekreterare?Carolina Ek?us, Rikspolisstyrelsen, tel 08 - 401 90 07 eller 070 - 278 92 83??????????????
?Kommissarie Bengt Svensson,? Rikspolisstyrelsen,? tel 08 - 401 93 72
Trafiks?kerhetsdirekt?r Claes Tingvall, Trafikverket, tel 0243 - 758 10


Trafikverkets presstj?nst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar f?r l?ngsiktig planering av transportsystemet f?r v?gtrafik, j?rnv?gstrafik, sj?fart och luftfart. Trafikverket ansvarar ?ven f?r byggande samt drift och underh?ll av statliga v?gar och j?rnv?gar. Trafikverket tog den 1 april 2010 ?ver de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och V?gverket. Samtidigt avvecklades Banverket, V?gverket och SIKA.
www.trafikverket.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved