Senaste från forumet
« Gå tillbaka

En ny modern upphovsr?ttslag

2011-04-15

Upphovsr?ttsutredningen Ju 2008:07 har i dag ?verl?mnat slutbet?nkandet En ny upphovsr?ttslag (SOU 2011:32) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen f?resl?r att en ny upphovsr?ttslag ska ers?tta den nuvarande lagen (1960:729) om upphovsr?tt till litter?ra och konstn?rliga verk (1960 ?rs upphovsr?ttslag). Avsikten med f?rslaget ?r att den nya upphovsr?ttslagen ska vara mer ?versk?dlig och l?ttillg?nglig b?de f?r dem som direkt har att till?mpa lagen och f?r den breda allm?nheten.

Professor Jan Ros?n har som s?rskild utredare haft i uppdrag att g?ra en ?versyn av upphovsr?ttens ?verg?ng i avtalsf?rh?llanden, att se ?ver en rad fr?gor om massutnyttjande av skyddade verk och andra prestationer p? grundval av s? kallade avtalslicenser samt att se ?ver upphovsr?ttslagen i redaktionellt och spr?kligt h?nseende. Delbet?nkandet Avtalad upphovsr?tt (SOU 2010:24) ?verl?mnades den 8 april 2010. Den redaktionella ?versynen ?ver lagen presenteras nu i slutbet?nkandet.

I slutbet?nkandet f?resl?s att den nya upphovsr?ttslagen, i f?rh?llande till 1960 ?rs upphovsr?ttslag, f?r en ny kapitelindelning med ny paragrafnumrering i varje kapitel. Paragraferna och kapitlen f?resl?s f? klarg?rande rubriker. Den nya lagen f?resl?s f? en tydlig struktur och b?ttre logisk ordning och uppbyggnad. De inledande best?mmelserna i den nya upphovsr?ttslagen f?resl?s inneh?lla l?ttillg?nglig information om huvuddragen i lagstiftningen f?r att den som anv?nder lagen direkt ska f? en ?versiktlig uppfattning om lagens inneh?ll. Spr?ket i lagen moderniseras och samtliga best?mmelser uttrycks med en enhetlig terminologi.

F?rslaget inneb?r att best?mmelserna i 1960 ?rs upphovsr?ttslag ?verf?rs till den nya upphovsr?ttslagen, med redaktionella och spr?kliga f?r?ndringar som g?r lagen modern. I enlighet med direktiven till utredningen f?resl?s inte n?gra nya eller ?ndrade regler utan endast f?r?ndringar i spr?kligt och redaktionellt h?nseende. F?rslagen omfattar dock de ?ndrade eller helt nya best?mmelser som framg?r av upphovsr?ttsutredningens f?rslag i delbet?nkandet Avtalad upphovsr?tt (SOU 2010:24). Vidare f?resl?s att samtliga best?mmelser i internationella upphovsr?ttsf?rordningen (1994:193) tas in i den nya upphovsr?ttslagen.

Den nya upphovsr?ttslagen och ?vriga lag?ndringar f?resl?s tr?da i kraft den 1 januari 2013.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Huvudsekreterare
Annika Malm
08-405 90 40

Utredningssekreterare
Elisabet Rune
08-405 90 31


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved