Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Skiter i experterna, skiter i professionen och skiter i eleverna, vad f?r Jan Bj?rklund sina id?er ifr?n och hur g?r det att p?verka honom?

2011-05-11

?Det ?r sv?rt att bem?ta Jan Bj?rklunds f?rslag att skolk ska skrivas in i betyget, f?r vad ska s?gas som inte redan har sagts? Barnombudsmannen mots?tter sig f?rslaget med motivering att man flyttar ansvaret fr?n skolan till en utsatt individ. Skolverket och Skolinspektionen s?ger nej med motiveringen att det ?r sv?rt att definiera vad skolk ?r. Trots att dessa tunga instanser st?ller sig emot f?rslaget lyfter ?nd? Jan Bj?rklund fram det. Sveriges Elevr?d - SVEA undrar d?rf?r vad skulle f? Jan Bj?rklund att lyssna? En politiker som inte lyssnar till de tyngsta instanserna i en fr?ga kan knappast anses vara en bra politiker. Det visar snarare p? en tydlig arrogans gentemot personer med expertkunskap i fr?gan.?

??ven om mycket har sagt vill ?nd? Sveriges Elevr?d - SVEA lyfta f?ljande tanke, varf?r skolkar elever? Vi anser n?mligen att det ?r med den fr?gan som diskussionen m?ste inledas. Det finns tv? tydliga sk?l till att elever skolkar, det ena ?r elever med problem, s? som sociala problem, till exempel mobbning och problem hemma, inl?rningsproblem, till exempel dyslexi, eller n?gon annan sv?righet som g?r tiden i klassrummet oh?llbar. Den andra gruppen ?r den understimulerade gruppen, elever som inte utmanas av den svenska skolan, elever med bra betyg men som inte beh?ver en l?rarledd undervisning f?r att f? dem.

?Tror Jan Bj?rklund p? fullaste allvar att dessa elever kommer att bry sig om deras fr?nvaro syns i betyget eller inte? Det Jan Bj?rklunds f?rslag snarare g?r att sparka h?rt p? de som redan ligger eller sparkar upp en ?ppen d?rr. Det visar p? en tydlig negligering gentemot elevernas individuella f?ruts?ttningar.

?Vi vill avsluta med en sista po?ng. Betyg har enbart en funktion, att m?ta elevers kunskap. Det kan finnas bieffekter som t ex motivation och stress, dessa ?r f?r oss inte relevanta i koppling till fr?gan om skolk ska skrivas in i betyget. Det som ?r intressant ?r funktionen av betyg, betyg s?tts inte p? en person utan p? dens uppn?dda kunskapsresultat. D?rf?r har inte skolk n?gon att g?ra med betyg och d?rf?r ska det inte skrivas in d?r.

?Sveriges elevr?d – SVEA vet egentligen inte varf?r vi tar oss tid att skriva detta d? det uppenbarligen ?r s? att Jan Bj?rklund varken lyssnar p? experterna, profession eller elever. Men vi ?nskar att han ?nd? kunde lyssna p? sig sj?lv, d? han sj?lv brukar po?ngtera att vi beh?ver ha tydligare kunskapsfokus i skolan. Var inte s? stolt Jan, lyssna p? dig sj?lv och dra tillbaka detta f?rslag.?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved