Senaste från forumet
« Gå tillbaka

”Nu st?rker vi unga funktionsnedsattas f?rbund”

2011-05-12

Under 2009-2010 gjorde Handikappf?rbunden, HSO en omfattande unders?kning kring ungas inflytande i funktionshinderpolitiken. D? framkom att ungdomsorganisa-tioner f?r funktionsnedsatta hade sv?rt att n? ut till sin m?lgrupp och f? bidrag till sin verksamhet. P? fr?gan om de var det f?rbund som de ville vara svarade h?lften nej.

?

– De st?rsta orsakerna till att v?ra f?rbund inte v?xer ?r att vi saknar resurser, erfarenheter och tillr?ckligt med aktiva medlemmar. D? g?r det ut ?ver unga funktionsnedsattas inflytande i samh?llet. Det vill vi med v?rt projekt ?ndra p?, s?ger Daniel Lundh, kanslichef i Unga R?relsehindrade.

?

Genom projektet ska organisationerna st?rkas inom omr?den som h?llbar finansiering, kommunikation, utbildning och demokrati. Det ska g?ras med hj?lp av utbildning och erfarenhetsutbyte mellan organisationerna, p? b?de nationell, regional och lokal niv?.

?

– I projektet ska vi skapa nya samarbeten och st?rka de som redan finns mellan f?rbunden. Vi ska bygga upp och effektivisera v?r kommunikation, och skapa fler och b?ttre m?tesplatser och utbildningstillf?llen, s?ger Patrik S?ker, generalsekreterare p? Svenska Celiakiungdomsf?rbundet. ??

?

Under det avslutande, och tredje ?ret, ska f?rbundet satsa p? att informera bland annat andra ungdomsorganisationer, skolor och myndigheter om tillg?nglighet f?r unga funktionsnedsatta.

?

Huvudman f?r projektet ?r Svenska Celiakiungdomsf?rbundet i samarbete med Unga R?relsehindrade f?r att b?da perspektiven synliga och icke-synliga funktionsneds?ttningar ska finnas med p? b?sta s?tt.

?

De andra organisationerna som ocks? driver och st?r bakom projektet ?r Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Unga H?rselskadade, Sveriges D?vas Ungdomsf?rbund och Ungdom f?r Social H?lsa. ?

?

?

F?r mer information kontakta:

?

Daniel Lundh, kanslichef p? Unga R?relsehindrade

08-685 80 85, daniel.lundh@ungarorelsehindrade.se

?

Patrik S?ker, generalsekreterare p? Svenska Celiakiungdomsf?rbundet

08-730 05 60, patrik@scuf.se

?

?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved