Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kort om-b?cker om v?r tids viktigaste ?mnen

2011-05-16

Kort om-serien omfattar nu totalt nio b?cker och de senaste tar sig an de tre hetaste politiska fr?gorna i den globala debatten just nu: globalisering, m?nskliga r?ttigheter och yttrandefrihet.

Globaliseringen har medf?rt att fr?gor om m?nskliga r?ttigheter och yttrande?frihet s?tts under ny press av kulturella och religi?sa v?rderingar som vi inte ?r vana att beh?va hantera. De tre b?ckerna g?r igenom globaliseringens effekter och de m?nskliga r?ttigheternas och yttrandefrihetens historia p? ett ?versk?dligt och l?ttfattligt s?tt. Kort om-b?ckerna g?r dig snabbt allm?nbildad i v?r tids viktigaste ?mnen.

?

Kort om globalisering av Manfred B. Steger

Manfred B. Steger presenterar h?r globalisering som en m?ngfacetterad men begriplig process och visar tydligt dess betydelse f?r v?ra liv, s?v?l internationellt som regionalt och lokalt. Kort om globalisering belyser utvecklingen p? milj?omr?det, terrorismens verkningar och den globala politiken. Boken diskuterar ocks? om globaliserings-fenomenet verkligen ?r nytt och om det ?r av godo eller ondo i f?rl?ngningen.

Manfred B. Steger ?r professor i globala studier.

?

Kort om m?nskliga r?ttigheter av Andrew Clapham

Kort om m?nskliga r?ttigheter ger ett internationellt perspektiv p? dagens livsviktiga diskussion. Fr?n Guantanamos starkt kritiserade f?ngl?ger till Darfurs etniska rensning och det v?rldsomfattande f?rtrycket av kvinnor. H?r ber?rs bland annat fr?gor om tortyr, godtyckligt f?ngslande och diskriminering. Boken unders?ker r?ttigheternas historia och filosofiska grund. Det handlar om vad m?nskliga r?ttigheter faktiskt ?r, men ocks? om vad de skulle kunna vara och om m?nniskor?ttsr?relsens framtid.

Andrew Clapham ?r professor i allm?n internationell juridik.?

?

Kort om yttrandefrihet av Nigel Warburton

”Jag hatar dina ?sikter men ?r beredd att d? f?r din r?tt att uttrycka dem.” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och ?r en vanlig paroll bland yttrandefrihetens f?rsvarare. ?nd? ?r det f? som ?r beredda att f?rsvara alla yttranden i alla samman-hang. Vad ?r d? yttrandefriheten egentligen v?rd? I Kort om yttrandefrihet diskuteras br?nnande fr?gor om det moderna samh?llet och det fria ordet. Borde vi f? s?ga vad som helst om religioner? Finns det goda sk?l att censurera pornografi? Har internet f?r?ndrat allt?

Nigel Warburton ?r lektor i filosofi.

?

Kort om-b?ckerna ?r de svenska ?vers?ttningarna av Oxford University Press?serie?A very short introduction to.?Andra b?cker i serien: Kort om: Fri vilja, Etik, Hj?rnan, Medvetandet, K?nslor, Vetenskapsfilosofi

?

Recensions- och utgivningsdag ?r den 27 maj.

F?r mer information kontakta: ulrika.magnusson@fritanke.se

Tel: 0733 68 62 90

?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved