Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Bristande r?ttss?kerhet inom personlig assistans

2011-05-16

F?rs?kringskassan och kommunerna har allvarliga brister i sina bed?mningar avseende r?tten till personlig assistans, i synnerhet f?r barn. Ny statistik fr?n Domstolsverket visar att i n?stan en tredjedel av de 534 fall som avgjordes i F?rvaltningsr?tten f?rra ?ret s? f?r den enskilde r?tt gentemot myndigheterna. De nya siffrorna, som idag offentligg?rs i Assistansias juridiska ?rsbok, pekar p? att r?ttss?kerheten inom omr?det inte uppr?tth?lls.

– F?r att alla ska f? r?tt till ett bra liv m?ste r?ttss?kerheten ?ka n?r det g?ller bed?mningar av r?tten till personlig assistans. Att beslut som r?r personlig assistans sker p? ett r?ttss?kert s?tt ?r angel?get f?r den enskilde, men principen om likabehandling ?r lika viktig f?r hela samh?llet, s?ger Christian K?llstr?m, chefsjurist p? Assistansia.

Den nya statistiken, som publiceras i Assistansias juridiska ?rsbok 2011, visar att F?rs?kringskassan brister i sina till?mpningar n?r det g?ller att bed?ma r?tten till assistans. Detta framg?r bland annat av att F?rvaltningsr?tterna i stor utstr?ckning ?ndrar beslut fr?n F?rs?kringskassan. Analysen av Domstolsverkets statistik visar att av 534 m?l s? f?r den enskilde r?tt mot myndigheterna 28 procent av g?ngerna. Detta tyder p? att myndigheterna ofta g?r godtyckliga bed?mningar av individers behov.

?rsboken pekar ocks? ut ett antal viktiga juridiska trender som g?r det sv?rare f?r m?nga att ges r?tt till personlig assistans. Bland annat avsl?s m?nga ans?kningar av assistans som r?r barn, med h?nvisning till att den assistans barnet ?r i behov av ligger inom ramen f?r vad som ?r ett normalt f?r?ldraansvar. Denna h?nvisning sker hos s?v?l F?rs?kringskassan som i domstol utan att det finns n?gon forskning eller studier som beskriver vad som egentligen ?r ett normalt f?r?ldraansvar. I ?rsrapporten ges ett antal f?rslag f?r att r?ttss?kerheten ska kunna f?rb?ttras. ?

– Nu kr?vs ?tg?rder fr?n b?de r?ttsv?sendet och andra ber?rda myndigheter f?r att ?ka r?tts?kerheten kopplat till personlig assistans. Godtyckligheten och r?ttsos?kerheten m?ste minska f?r att alla m?nniskor ska f? likv?rdig r?tt till det st?d de beh?ver f?r att leva ett bra liv, s?ger Christian K?llstr?m. ???

Klicka p? l?nken f?r att l?sa Assistansias juridiska ?rsbok 2011: www.assistansia.se/arsbok2011

F?r mer information kontakta:
Christian K?llstr?m, chefsjurist Assistansia
Tel: 070-410 55 32
christian.kallstrom@assistansia.se

Helena Pharmanson, kommunikationschef
Tel: 0734-344?644
helena.pharmanson@humana.se
Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved