Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ensam v?rdnad eller gemensam v?rdnad ? Dom tingsr?tten, Juristpunkten

2011-05-16

I en aktuell dom?fick modern ensam v?rdnad. I domen ges en utf?rlig?beskrivning av hur domstolen kommit fram till sin slutsats i v?rdnadsfr?gan. Man?g?r en intressant sammanfattning av r?ttsutvecklingen sedan 1998 d? domstolarna gavs m?jlighet att?besluta om?gemensam v?rdnad trots att en av f?r?ldrarna mots?tter sig detta. Denna m?jlighet?utnyttjades?d?refter mycket flitigt och gemensam v?rdnad ans?gs i flertalet fall vara det b?sta?f?r barnet. Kritik mot denna utveckling ledde till att man i samband med en lag?ndring 2006?delvis omformulerade hur bed?mmningen av vad som skulle vara till barnets b?sta?och begr?nsade anv?ndningen av gemensam v?rdnad. Vid bed?mmningen skulle i forts?ttningen tas st?rre h?nsyn till att? barnet inte skulle riskera att fara illa av den gemensamma v?rdnaden. Domstolen siterar i sina domsk?l vad s?gs i propositionen till 2006 ?rs lagstiftning?i vilken s?gs bla : " Enligt regeringens mening b?r gemensam v?rdnad normalt f?ruts?tta att f?r?ldrarna har ett n?gorlunda konfliktfritt samarbete. det inneb?r inte att de alltid m?ste ha samma uppfattning, men de m?ste kunna hantera sina delade meningar p? ett s?tt som inte drabbar barnen".


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved