Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Skadest?nd till elev vid Herrg?rdsskolan i G?teborg

2011-05-27

[2011-05-27] G?teborgs tingsr?tt
Tingsr?tten har i dag d?mt G?teborgs kommun att betala skadest?nd med 20 000 kr till en elev vid Herrg?rdskolan f?r den mobbning som hon har blivit utsatt f?r under ?ren 2007-2008.

Tingsr?tten g?r bed?mningen att eleven har blivit utsatt f?r mobbning i relativt stor omfattning i form av neds?ttande kommentarer fr?n andra elever och att skolan k?nt till f?rh?llandet. Tingsr?tten anser att skolan borde ha utrett mobbningen mer ing?ende och att den borde ha vidtagit mer effektiva ?tg?rder f?r att f?rhindra att mobbningen fortsatte.

Kommunen frias dock fr?n skadest?ndsansvar n?r det g?ller vissa enskilda h?ndelser som intr?ffat p? skolan, bl.a. att egendom f?rst?rts, att kommentarer skrivits p? elevens sk?p och att eleven blivit utsatt f?r en kr?nkande nids?ng. Tingsr?tten bed?mer att skolan h?r har hanterat de uppkomna situationerna tillr?ckligt snabbt och framf?rallt f?rhindrat att mobbningen forts?tter.

Tingsr?tten friar kommunen helt p? den punkten att en l?rare skulle ha utsatt eleven f?r kr?nkande kommentarer. Tingsr?tten menar att ord st?r mot ord om h?ndelsen och att barn- och elevombudets bevisning om h?ndelsen inte r?cker.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved