Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sunne kommun f?r f?retagsbot f?r milj?brott

2011-05-30

Sunne kommun har anm?lt sig sj?lv f?r milj?brott. Rubriceringen ”f?rsv?rande av milj?kontroll” handlar om brister i egenkontrollen vid kommunens reningsanl?ggningar i Pr?stbol och ?jervik, 1 juli 2006 till januari 2009.

Sunne kommun accepterar straffet: en f?retagsbot p? 40?000 kronor.

?– Vi har anm?lt oss sj?lva eftersom det ?r viktigt att v?ra rutiner fungerar i alla l?gen, s?ger kommunstyrelsens ordf?rande, Ola Persson.

??klagarmyndighetens Riksenhet f?r Milj?- och arbetsm?l skriver i sitt straff?rel?ggande att reningsanl?ggningarna inte unders?kts systematiskt och att milj?- och h?lsorisker med verksamheterna inte dokumenterats under perioden. Avloppsvattnets rening har varit ingen eller begr?nsad under perioden. Tillsynsmyndigheten har heller inte underr?ttats om de driftsst?rningar som varit, trots flera p?st?tningar. St?rningen anses ha utgjort fara f?r m?nniskors h?lsa eller milj?n.

Bakgrunden i Pr?stbol ?r att tv? projekt skulle utredas innan ?tg?rderna f?r reningsanl?ggningen kunde fastst?llas. Diskussionerna drog ut p? tiden och d?rmed ocks? de ?tg?rder som beh?vdes. Bland annat fanns krav p? arkeologiska unders?kningar om det skulle gr?vas f?r en sj?ledning till V?stra ?mtervik. Ett annat projekt handlade om placeringen av ett allaktivitetshus i Pr?stbol som skulle p?verka avloppsanl?ggningen. B?da projekten i Pr?stbol avskrevs senare. Omg?ende renoverades den befintliga markb?dden i Pr?stbol. Slamavskiljare och utloppsledning gicks igenom och togs i drift 30 januari 2009.

?jerviks reningsverk byggdes p? 1970-talet och f?rs?ken att f?rb?ttra processen i befintlig anl?ggning hade inte avsedd verkan. Under v?ren 2009 helrenoverades anl?ggningen som numer fungerar v?l.

Har du fr?gor kontakta
Ola Persson
Kommunstyrelsens ordf?rande, Sunne kommun
Tel 0565-160 04, 070-672 50 27


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved