Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Addici levererar f?retagsservice och lokalv?rd till ?F

2011-05-31

Bildtext: Jonas Wistr?m, VD ?F och Rikard Wannerholt, VD Addici

Teknikkonsultf?retaget ?F har tecknat avtal med Addici om leverans av servicetj?nster till sina st?rsta kontor i Sverige. M?jligheterna att utvidga samarbetet till flera kontor ?r stora. Totalt har ?F 4500 anst?llda och ca 80 000 kvm kontor i sitt nordiska n?t. Uppdraget startar per den 1 juni.

Addici kommer att leverera lokalv?rd och tj?nster inom f?retagsservice s? som kontorsmaterial, kaffe, vattenmaskiner, frukt, v?xter, milj?hantering och andra n?rliggande tj?nster. Leveransen till ?F kommer att vara mycket milj?anpassad, d? detta ?r av stor betydelse f?r ?F - inte minst genom f?retagets egen milj?konsultverksamhet. I och med aff?ren uppr?ttar Addici en serviceportal d?r bokningar, best?llningar och ?vriga ?renden kommer att hanteras. Addici tillhandah?ller ?ven l?sning som ger f?renklad administration f?r bes?kshantering i ?Fs receptioner.

- Addici vann aff?ren med ?F i h?rd konkurrens med befintlig leverant?r och vi ?r mycket n?jda ?ver att ha f?tt f?rtroendet, s?ger Rikard Wannerholt, VD Addici. ?F ?r ett f?retag i tillv?xt och det ?r ett sp?nnande uppdrag f?r Addici med stor utvecklingspotential.

Integrationen av de sju st?rsta kontoren i Sverige kommer att ske l?pande under 2011 med start i Solna (HK), G?teborg och Malm? per den 1 juni. ?vriga kontor i avtalet, Norrk?ping, Helsingborg, Borl?nge och Karlstad, startas under h?sten.

- Addici ?r en organisation som m?ter v?ra behov av proaktivitet och utveckling, s?ger Jonas ?grupCFO, ?F AB. F?r oss ?r det viktigt att knyta till oss partners som kan utvecklas i takt med ?F.

F?r ytterligare information kontakta:

Rikard WannerholtVD, Addici. M: + 46 8 634 81 42

Jonas ?grupCFO, ?F AB. M: +46 8 + 46 703 330 495


Om ?F
?F ?r ett ledande teknikkonsultf?retag med kunskap som vilar p? hundra?rig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tj?nster och l?sningar f?r industrins processer, f?r infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ?F har idag drygt 4500 medarbetare. V?r bas finns i Europa, men v?r verksamhet och v?ra kunder finns i hela v?rlden.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved