Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Or?ttvisa regler hotar kn?cka festivaler

2011-06-01

Debattartikel, publicerad i Aftonbladet 2011-06-01

Svenska festivaler blir en allt viktigare del av Sveriges kulturliv. 4,5 miljoner unga och gamla tr?ffas ?rligen p? Storsj?yran, Peace & Love eller n?gon annan av landets festivaler. Landets bes?ksn?ring skjuter i h?jden samtidigt som det breda kulturutbudet lyckas falla de flesta i smaken. Trots det ?r festivalernas framtid hotad.

Dubblerade kostnader f?r polis och vakter riskerar att kn?cka Sveriges mest popul?ra festivaler. Detta f?r att polisen har gjort polisbevakning till en produkt som faktureras godtyckligt och or?ttvist. Att vi arrang?rer ska ta ansvar f?r konsekvenserna av v?ra arrangemang ?r rimligt och ingenting vi mots?tter oss. F?r att ?ver huvud taget f? ett formellt tillst?nd av polisen f?r att genomf?ra arrangemangen m?ste vi som arrang?rer h?lla med ordningsvakter, i en omfattning som polisen best?mmer. F?r en normalstor festival landar denna kostnad ofta p? sjusiffriga belopp. Det ?r d?remot orimligt att vi, ideella och kommersiella akt?rer, ?ven ska ansvara och d?rmed betala f?r polisbevakningen utanf?r festivalomr?det.

Polisens n?rvaro under arrangemang ?r m?nga g?nger essentiell. Ett exempel p? detta ?r kulturfestivalen Stockholm Pride. Den polisi?ra n?rvaron ?r n?dv?ndig f?r bes?karnas trygghet. Det m?ste vara en sj?lvklarhet att polisen finns p? plats d?r m?nniskor annars inte skulle k?nna sig trygga. Stockholm Pride ?r en manifestation f?r allas lika v?rde, r?tten att vara sig sj?lv – visserligen lagf?st men dessv?rre inte sj?lvklar i dagens samh?lle.

Om festivaler som Stockholm Pride skulle belastas med kostnaden f?r den polisi?ra n?rvaron skulle det bli sv?rt att genomf?ra dem. Kostnaden b?r inte falla p? den som manifesterar sin r?tt att vara sig sj?lv, utan p? det samh?lle som f?rs?ker utveckla ett klimat baserat p? j?mlikhet och ?ppenhet. I dag r?der dessutom en os?kerhet kring till?mpningen av reglerna, vilket skapar en osund konkurrens. I dag betalar kommunala bolag f?r polisi?ra insatser medan kommuner inte g?r det. Idrottsbolag betalar, men inte idrottsf?reningar. Dessutom tolkar polismyndigheter i olika l?n reglerna p? olika s?tt. Os?kerheten blir ?nnu st?rre n?r l?nspolisdistrikt i flera fall agerar mot de rekommendationer Rikspolisstyrelsen anger. Konsekvenserna f?r publiken ta n?r vissa l?n dr?neras p? kulturarrangemang.

Omtalade musikfestivalen Peace & Love, till exempel, lockar en v?rldspublik och s?tter Borl?nge p? kartan. De merv?rden – och skatteint?kter – som festivalen genererar f?r hela regionen ?verstiger med r?ge den polisi?ra kostnad som nu hotar att kn?cka arrang?rens ekonomi. Festivaler som drivs i bolagsform betalar skatt, s? ?ven festivalbes?karna. Att arrang?ren och i slut?ndan bes?karna ?nnu en g?ng ska finansiera polisens arbete ?r orimligt. Vi vill be justitieminister Beatrice Ask (M) att se ?ver fr?gan och ge oss festivalarrang?rer ett besked i ?rendet.

Lennart Derehag, vd, Folkets Hus och Parker
Karin Karlsson, Malm?festivalen
Mia Samuelsson, G?teborgs kulturkalas
P?r Wiktorsson, Stockholm Pride
Joppe Pihlgren, Folkets Hus och Parkers festivalsektion

L?s artikeln i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article13111939.ab

Kontakt:
Mathias Bohman
Kommunikationschef
Folkets Hus och Parker
070-682 33 35


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved