Senaste från forumet
« Gå tillbaka

”Omr?det har blivit tryggare och det g?r att jag vill forts?tta bo h?r”

2011-06-16

En utv?rdering av Bostadsbolagets insatser, d?r kamera?vervakning ing?r som en del, visar att hyresg?sterna i bolagets omr?de i Norra Biskopsg?rden i G?teborg ?r n?jda. Br?nder och annan skadeg?relse har minskat betydligt och omr?det ?r lugnare. Rubriken ?r ett citat fr?n en av de boende i omr?det.

2009 var ett oroligt ?r i Norra Biskopsg?rden. Omfattande br?nder i milj?hus och utbrunna bilar gjorde att hyresg?sterna k?nde stor otrygghet. I samr?d med de boende ans?kte och beviljades d?rf?r Bostadsbolaget tillst?nd f?r kamera?vervakning kring de ?tta g?rdarna.

–?Det ?r ett mycket ovanligt steg och enbart kamera?vervakning ?r inte en l?sning i ett oroligt omr?de, s?ger Bostadsbolagets distriktschef Elisabet Sandberg-S. Det har dock varit till mycket god hj?lp i v?rt arbete.

Insatserna f?r ?kad trygghet sker i samverkan med andra fastighets?gare, stadsdelsf?rvaltning, r?ddningstj?nst, polis och m?nga andra. Exempel p? ?tg?rder ?r m?tesplatser och kraftigt f?rb?ttrad belysning och mycket annat.

Polisen ?r ocks? mycket n?jda och pekar p? den f?rebyggande effekt som b?de deras ?kade n?rvaro och kamerorna har:

–?Nu rycker vi ut p? r?tt saker och kan l?gga v?ra resurser d?r de b?st beh?vs, s?ger Tony Olsson, gruppchef f?r polisen i Biskopsg?rden. Antalet h?ndelser som vi m?ste skicka ut polisbilar till har minskat och antalet brott som klaras upp ?r fler.

Enk?t till hyresg?sterna
En enk?t till de?hyresg?ster som har bilplats eller garage i omr?det visar att 8 av 10 anser att tryggheten p?verkats positivt nu n?r ett halv?r g?tt. N?rmare 8 av 10 upplever att skadeg?relsen minskat.

–?Jag ?r glad att v?rt konsekventa och m?lmedvetna arbete i Norra Biskopsg?rden ger resultat, s?ger Elisabet Sandberg-S.

Fakta: I november 2010 kompletterades Bostadsbolagets trygghetsarbete med kamera?vervakning och nu n?r omkring ett halv?r g?tt har en enk?t skickats ut bland hyresg?sterna. Totalt omkring 450 enk?ter skickades ut och 117 personer besvarade den.

F?r ytterligare information, kontakta
Christer Tobisson, boendeutvecklare Bostadsbolaget, telefon 070-261 09 79
Elisabet Sandberg-S, distriktschef Bostadsbolaget, telefon 070-582 01 79
Tony Olsson, polisen Biskopsg?rden, telefon 031-739 48 67


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved