Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kunskapen om m?ns v?ld mot kvinnor ska ?ka

2011-06-16

Kunskapen om m?ns v?ld mot kvinnor, sexuellt v?ld och andra sexuella ?vergrepp ska ?ka. D?rf?r ger regeringen i dag Brottsoffermyndigheten i uppdrag att f?rdela 42 miljoner kronor till forskning, metodutveckling och andra insatser.

- Uppdraget ?r ett led i regeringens arbete att f?rebygga hedersrelaterat v?ld och f?rtryck, v?ld i samk?nade relationer liksom prostitution och m?nniskohandel f?r sexuella ?ndam?l. Syftet ?r ocks? att skydda och st?dja dem som drabbas, s?ger justitieminister Beatrice Ask.

Genom de insatser som tidigare har genomf?rts p? regeringens initiativ f?r att bek?mpa m?ns v?ld mot kvinnor har grunden lagts till ett l?ngsiktigt och omfattande utvecklingsarbete p? omr?det.

- Men behovet av ?kad kunskap ?r stort och den forskningssatsning som inleddes under f?reg?ende mandatperiod ska d?rf?r forts?tta. Detta uppdrag ?r en viktig del i regeringens fortsatta satsning f?r att bek?mpa alla former av m?ns v?ld mot kvinnor, s?ger j?mst?lldhets- och bitr?dande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

I uppdraget, som l?per under perioden 2011-2014, ing?r att f?lja upp de projekt som beviljades s?rskilda forskningsmedel under den f?rra mandatperioden samt redovisa och sprida resultaten fr?n dessa projekt.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved