Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Regeringen ser ?ver straffen f?r grov fridskr?nkning och kvinnofridskr?nkning

2011-06-22

Regeringen har i dag beslutat att l?ta den p?g?ende Fridskr?nkningsutredningen se ?ver straffskalan f?r brotten grov fridskr?nkning och grov kvinnofridskr?nkning. Utredningen ska ocks? s?rskilt ?verv?ga en h?jning av straffminimum.

- Att kr?nka en annan person genom upprepade likartade g?rningar ?r betydligt allvarligare ?n om det inte finns n?got samband mellan g?rningarna. Det finns starka sk?l till en sk?rpt straffskala och regeringen har d?rf?r gett ett utredningsuppdrag som syftar till en sk?rpt straffskala f?r de grova fridskr?nkningarna, s?ger justitieminister Beatrice Ask.

Under senare ?r har regeringen genomf?rt en rad reformer i syfte att f?rst?rka det straffr?ttsliga skyddet och ?stadkomma sk?rpta straff. Det g?ller s?rskilt brott som utg?r angrepp p? m?nniskors liv, h?lsa eller trygghet till person.

F?rra ?ret genomf?rdes en av de st?rsta straffsk?rpningsreformerna n?gonsin n?r straffen f?r allvarliga v?ldsbrott h?jdes generellt. Men trots de generella straffsk?rpningar f?r allvarliga v?ldsbrott som genomf?rts kan det allts? ifr?gas?ttas om nuvarande straffm?tningspraxis f?r fridskr?nkningsbrotten fullt ut motsvarar den samlade brottslighetens allvar.

Mer om utredningen
Fridskr?nkningsutredningen har bland annat i uppdrag att utv?rdera till?mpningen av brotten grov fridskr?nkning och grov kvinnofridskr?nkning. Utredningen ska nu ocks? se ?ver straffskalan f?r brotten och s?rskilt ?verv?ga en h?jning av straffminimum.

Kontakt:
Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-942 99 85


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved