Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Barn på kvinnojour missar skolan


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Barn p? kvinnojour missar skolan

2011-07-01

-Det m?ste finnas en beredskap p? skolorna f?r att ta emot barn tillf?lligt. Det verkar r?da viss f?rvirring hos en del kommuner om var ansvaret b?r ligga. En del uppger att det ?r kvinnojourens ansvar att ordna med skolg?ngen, andra att det ?r f?r?ldrarnas eller rektorns ansvar. Kommunerna har f?rst?s alltid det yttersta ansvaret, och m?nga skulle vara hj?lpta av nedskrivna arbetsrutiner, s?ger Carina Ohlsson.

Varje ?r erbjuder SKR:s kvinnojourer skydd och st?d ?t tusentals kvinnor p? flykt fr?n v?ld. Ofta placeras kvinnan i en annan kommun ?n sin hemkommun.

N?r kvinnan har barn bor ?ven de p? jouren, under allt fr?n n?gra dagar till flera m?nader. F?r m?nga av dessa barn inneb?r det utebliven skolg?ng, i 91 % av kommunerna saknas rutiner f?r att snabbt f? en tillf?llig plats i en ny klass.?

-Visst kan individuella l?sningar fr?n fall till fall fungera, men det f?r inte vara avh?ngigt en person med engagemang och kontakter, s?ger SKR:s ordf?rande Carina Ohlsson. ?

-Vi kan se att det ?r de mest resurssvaga barnen och familjerna som drabbas. Om f?r?ldrarna ?r i kris och inte klarar av att ringa runt och bevaka sitt barns r?ttigheter ?r det viktigt att samh?llet kan t?cka upp, s?ger ?Carina Ohlsson.

Kommunerna m?ste ha beredskap f?r att barn som bor p? skyddat boende kan beh?va extra st?d, att godk?nnande beh?vs fr?n b?da v?rdnadshavarna f?r att barnet ska kunna byta skola, och att barnet kan leva med en hotbild.

Bakgrund
I maj 2011 unders?kte SKR hur kommunerna? arbetar med fr?gan. 79 procent av landets 290 kommuner svarade p? v?r enk?t och resultaten visar att v?ldigt m?nga kommuner brister i arbetet f?r att s?kerst?lla att barn som lever p? kvinnojourer fullf?ljer sin skolplikt.

Endast nio procent av de svarande kommunerna har nedskrivna arbetsrutiner f?r att s?kerst?lla att barn som bor p? en kvinnojour ocks? forts?tter g? i skolan. 91 procent av kommunerna har inte n?gra s?dana arbetsrutiner.

N?r kommunerna i ett ?ppet svarsalternativ f?r ber?tta hur de s?kerst?ller att barn boende p? en kvinnojour fullf?ljer sin skolplikt svarar en del att det inte varit aktuellt, och andra att kommunen hittar individuella l?sningar. M?nga har ett n?ra samarbete mellan kvinnojour, socialtj?nst, skola b?de i den egna kommunen och med n?rliggande kommuner.

?ven om det inte handlar om m?nga barn s? ?r det viktigt att det finns nedskrivna arbetsrutiner i kommunen s? att barn inte drabbas p? grund av att enskilda personer inte finns p? plats.

Kvinnojourernas erfarenheter
Bland SKR:s kvinnojourer uppger ungef?r h?lften att de har erfarenhet av att barn som bott p? jouren det senaste ?ret inte kunnat fullf?lja sin skolg?ng. Det r?r sig om 1-10 barn per jour.

"Under det senaste ?ret har vi haft haft?sex barn som drabbats av komplikationer med sin skolg?ng p? grund av deras vistelse p? kvinnojour och hotet fr?n mannen. Tre av barnen blev bortf?rda av pappan ut ur landet under 8 m?naders tid och de missade samtliga skolg?ngen d?. Tv? av barnen bytte kommun och d?r tog det tid f?r ton?ringarna att komma ig?ng med skolan d? handl?ggningen tog l?ng tid. Ett av barnen? flyttade runt mycket och hann aldrig b?rja p? skola h?r", uppger en kvinnojour i V?stsverige.

”Under 2011 har vi haft? 5 barn boende p? jouren, som under ca 3 m?nader v?ntat p? att f? b?rja skolan efter eventuellt kommunbyte, (varav ett barn?f?rskoleklass)”, s?ger en annan kvinnojour.

Flera kvinnojourer uppger att alla barn de haft boende hos sig kunnat g? i skolan som vanligt, tack vare att jouren haft en bra kommunikation med kommunen och sj?lva legat p?.

P? Almedalen kommer ett av SKR:s seminarium att handla om just kommunernas ansvar och behovet av samverkan, med exemplet skolg?ng f?r barn p? kvinnojour som fokus.?http://www.kvinnojouren.se/almedalen-upphandling-av-kvinnojourer


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved