Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Gustav Fridolin och ?sa Romson – s? h?r g?r ni det b?ttre!

2011-07-03

Under ?rets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom p? plats f?r att s?tta fokus p? utvalda hbt-politiska fr?gor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan g?ra det b?ttre f?r alla hbt-personer i Sverige.

?Unga hbt-personers situation m?ste bli b?ttre

Hbt-ungdomar f?r inte tillg?ng till samh?llets skyddsn?t p? samma villkor som andra. RFSL Ungdom jobbar f?r att personal p? skolor och ungdomsmottagningar ska utbildas f?r att bli hbt-kompetenta.

– Fridolin och Romson pratade mycket om skolan och utbildningsfr?gor i sina tal. Det ?r gl?djande, men f?r att skolan verkligen ska bli en plats d?r alla ungdomar kan v?xa och utvecklas m?ste hbt-kompetensen h?jas hos alla som jobbar inom skolan. Det r?cker inte att prata om j?mst?lldhet, likabehandlingsarbetet m?ste vara bredare och exempelvis tydligt inkludera hbt-personers situation, s?ger Emelie Mire ?sell, f?rbundsordf?rande f?r RFSL Ungdom.

Asyls?kande hbt-personers r?ttigheter m?ste respekteras b?ttre

RFSL och RFSL Ungdom jobbar f?r att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska f?lja den svenska lagen som stadgar att det ska vara m?jligt att f? asyl i Sverige f?r den som f?rf?ljs p? grund av sin sexuella l?ggning eller sitt k?n. S? ?r inte alltid fallet idag. Trots att f?rarbetena till lagen tydligt anger att det inte ?r rimligt att forts?tta st?lla krav p? att m?nniskor lever resten av sina liv i garderoben, forts?tter Migrationsverket att f?resl? detta i avslagsbeslut till asyls?kande.

– Milj?partiet borde anv?nda sin ram?verenskommelse med regeringen om asylpolitiken till att f?rb?ttra situationen f?r asyls?kande hbt-personer. Detta genom att till exempel s?kerst?lla att den utlovade utredningen om hur beslut och domar inom migrationsomr?det ?r utformade tills?tts och ges ett tydligt uppdrag som ocks? har ett hbt-perspektiv. Detta ?r n?got som helt saknas i ?verenskommelsen, s?ger Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande f?r RFSL.

Presskontakt:

Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande RFSL tel. 0703450183

Emelie Mire ?sell, f?rbundsordf?rande RFSL Ungdom, tel. 0707664664

___________________________________________________________________________________________

?rets kampanj fr?n RFSL och RFSL Ungdom s?tter fokus p? fem hbt-politiska omr?den:

Transpersoners situation m?ste bli b?ttre – Lagen om fastst?llelse av k?n m?ste f?r?ndras s? att bland annat kravet p? sterilisering f?rsvinner.

Asyls?kande hbt-personers r?ttigheter m?ste respekteras b?ttre – Migrationsverket och migrationsdomstolarna m?ste f?lja lagen.

Familjepolitiken m?ste bli b?ttre – alla ska kunna bilda familj p? det s?tt som de sj?lva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Hiv-preventionen m?ste bli b?ttre – de mest utsatta grupperna m?ste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses ?ver.

Unga hbt-personers situation m?ste bli b?ttre – skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens m?ste f?rb?ttras.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved