Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Trygghet i miljonprogrammen

2011-07-03

I ?ver 5?000 ?r var trygghetsfr?gor en naturlig del av stadsbyggandet runt om i v?rlden. St?derna bestod bland annat av en kombination av olika funktioner (arbetsplatser, bost?der och aff?rer) och hade en tydlig skillnad mellan offentliga och privata utrymmen, med ut?tv?nda framsidor och skyddade baksidor som kunde l?sas vid behov.

Under 1900-talet, men framf?r allt fr?n 1960-talet och fram?t, f?r?ndrades tyv?rr s?ttet att planera och bygga st?der. Miljonprogrammen k?nnetecknas d?rf?r av en bristande ?versk?dlighet och d?ligt planerad gr?nska. Ofta f?rv?rras situationen av otillr?cklig och/eller felaktig belysning samt d?lig f?rvaltning. Eftersom trygghetsaspekterna f?rsummades ?r det inte f?rv?nande att m?nga m?nniskor idag k?nner sig otrygga i sina bostadsomr?den.

Det g?r att bygga tryggt
En av de akt?rer som varit framg?ngsrika i arbetet med att r?tta till s?dant som blivit fel i miljonprogrammen ?r det kommunala bostadsbolaget Svenska Bost?der i Stockholm. Genom ett entr?get arbete har de visat att det g?r att ?ka tryggheten i den befintliga bebyggelsen. Kostnaden f?r att r?tta till felaktigt byggda bost?der och bostadsomr?den ?verstiger emellertid vida kostnaden f?r att g?ra r?tt fr?n b?rjan.

Ett annat exempel p? en akt?r som arbetar aktivt med trygghetsfr?gor ?r JM AB. Tillsammans har vi utarbetat ett trygghetsprogram f?r byggbranschen. Programmet, som tagits fram av Tryggare Sveriges medarbetare Thomas Eriksson, inneh?ller mycket konkreta ?tg?rder som m?ste beaktas under hela byggprocessen, fr?n planeringsskedet ?ver byggskedet till inflyttningen, en period p? 10 ?r eller mer. Det handlar till exempel om att s?kerst?lla en mix av bost?der, arbetsplatser och aff?rslokaler samt att skapa naturliga m?tesplatser vilket leder till att m?nniskor genom sin n?rvaro skapar trygghet.

Avsaknad av regler och riktlinjer
Som dessa exempel visar finns egentligen den kunskap som kr?vs f?r att bygga trygga st?der, bostadsomr?den och bost?der, men den anv?nds inte i tillr?cklig utstr?ckning av kommunerna och branschen i sin helhet.

En f?rklaring till att kunskapen inte anv?nds ?r att det saknas myndighetskrav p? hur man ska bygga ”tryggt”. I v?rt grannland Norge st?r det exempelvis inskrivet i motsvarigheten till Plan- och bygglagen att trygghetsskapande och brottsf?rebyggande aspekter alltid ska beaktas i planeringen av nya bostadsomr?den.

Vi hade d?rf?r h?ga f?rv?ntningar n?r den nya Plan- och bygglagen tr?dde i kraft f?r cirka en m?nad sedan. Till v?r stora f?rv?ning inneh?ller emellertid lagen fortfarande inga krav p? hur bost?der och bostadsomr?den ska utformas utifr?n ett trygghetsperspektiv. Detta hade varit ett ypperligt tillf?lle f?r bostadsminister Stefan Attefall och regeringen att visa p? vikten av att bygga in trygghet i framtidens bost?der.

Ska de bostadsomr?den som byggs de n?rmaste ?ren vara attraktiva kr?vs n?mligen att de inte bara ?r snygga, utan ocks? trygga! Trygghetsfr?gorna m?ste d?rf?r komma i fokus och j?mst?llas med det viktiga milj?- och energiarbetet, annars ?r risken stor att vi ?terigen beg?r misstag som n?sta generation m?ste ?tg?rda.

G?r om, g?r r?tt!
F?r att bygga trygga bost?der och bostadsomr?den finns det ett antal faktorer som m?ste beaktas. Det handlar bland annat om:

  • M?nniskor skapar social kontroll – s?kerst?ll att m?nniskor r?r sig ute stora delar av dygnet, till exempel genom att blanda bost?der, kontor och arbetsplatser, v?nda f?nster mot gatan, bygga tv?ttstugor i markplan m.m.
  • Belysning – s?kerst?ll att m?rka platser ?r v?l belysta
  • Tydlighet – s?kerst?ll att det finns klara skillnader mellan privat och offentligt
  • Skalskydd – s?kerst?ll att inbrottsskyddet har en h?g kvalitet
  • F?rvaltning – s?kerst?ll att klotter, trasiga f?nster etc. ?tg?rdas snarast
  • St?d till dem som drabbats – s?kerst?ll att brottsdrabbade f?r hj?lp, st?d och skydd

Vi uppmanar d?rf?r bostadsminister Stefan Attefall i denna del: g?r om, g?r r?tt. Se till att framtida generationer f?r trygga bost?der!?

Thomas Eriksson
Projektledare
Stiftelsen Tryggare Sverige?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved