Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ca 30 Sm?f?retagare Mot Ace Online AB i gemensam polisanm?lan

2011-07-04

Tusentals personer har blivit inlurade i avtal med f?retaget Andreas Christian Efficiency AB, och f?r varje dag som g?r s? blir det fler och fler. Det finns dessutom ett stort m?rkertal.


Vi ?r i dagsl?get snart ?ver 50 personer som har hittat varandra och vi har valt att st? tillsammans i detta d? flertalet polisanm?lningar har lagts ned, utan att det ens har inletts n?gon f?runders?kning. Det inneb?r att vi som sm?f?retagare g?r en tuff motg?ng till m?tes. Bluff?retag ?r ett samh?llsproblem som beh?ver utredas!
?
Ace?s tillv?gag?ngss?tt?????????????
?
Det ?r precis s?, enligt beskrivningen av bedr?geri ovan, som Ace arbetar. De ringer sm?f?retagare och s?ger att kunden ska f? en gratis hemsida mot att denne ?r referenskund till Ace. Kunden ska dessutom f? hj?lp med marknadsf?ring och Ace utlovar att f?retagarens kunder ska ”str?mma in”.


S? l?ngt l?ter det hela bra. Men faktum ?r att kunden stressas och pressas att skriva under avtalet, denne f?r ingen som helst tid att fundera ?ver erbjudandet vilket dessutom bara g?ller just den dagen som Ace ringer. N?r kunden blir tveksam blir f?rs?ljaren fr?n Ace irriterad och manipulerar, och ibland n?stintill hotar, kunden f?r att f? avtalet p?skrivet.
?
M?nga kunder vittnar om att dem antingen inte har f?tt n?gon hemsida ?verhuvudtaget eller en v?ldigt underm?lig s?dan. Om kunden har visat sig missn?jd har personalen p? Ace blivit hotfulla och v?grat att tillm?tesg? kunden.

Kunder som har sagt upp sina abonnemang har haft extremt sv?rt att f? sin upps?gning beviljad – har man v?l ing?tt avtal med Ace s? ?r man, i princip, fast f?r evigt…?
?
Kunder som inte vill betala f?r n?got de inte har f?tt skickas till Prioritet Inkasso AB alternativt Auktoritet Inkasso AB, vilka verkar ha ett uppenbart fult samarbete med Ace.


Vid avtal av den h?r typen ?r huvudregeln att naturaprestation skall utf?ras f?rst och d?refter skall betalning erl?ggas. I de fall den tj?nst som skall utf?ras ?r beroende av den andre partens medverkan, har f?retaget att vid domstol v?cka fullg?relsetalan innan det kan avkr?va betalning. Ace f?ljer dock inte detta utan ?verl?mnar sina kunder v?ldigt snabbt till Inkasso.
?
Ace?s tillv?gag?ngss?tt ?r enkelt och har st?d av den svenska lagen:
- kunden stressas och pressas till ett avtal som denne inte kan dra sig ur, eftersom f?retagare inte har ?ngerr?tt.
- missn?jda kunder hotas med st?mning s? fort de yppar minsta missn?je
- kunder som inte vill betala f?r n?got som de inte har f?tt skickas till Prioritet Inkasso AB, vilka verkar ha ett uppenbart fult samarbete med Ace
- de kunder som forts?tter att "br?ka" erbjuds f?rlikning, f?r att Ace ska slippa st? i r?tten och f?rsvara sina fula metoder samt att det ?r detta som utg?r den st?rsta inkomstk?llan f?r Ace
?
Ett annat f?retag, som heter Yellow Register Online AB, agerar p? exakt samma s?tt som Ace och i och med f?retagens sl?ende lika f?rfaranden, s? beg?r vi att Ace ska utredas p? samma premisser som Yellow.
?
F?r mer info om Yellow: http://stoppa-yellow.se
?
Juristjouren
?
Juristjouren har inlett ett samarbete med mig, d?r jag agerar "samordnare" av de kunder som sitter fast i detta osk?liga avtal.


Juristjouren f?r lite mer ?n 6000 samtal i m?naden varav 300 av dessa ?r samtal g?llande just bluff?retag (d? inte enbart Ace). Och de ?r s?kra p? att det finns ett stort m?rkertal.

Anledningen till v?rt inledda samarbete ?r f?r att Juristjouren har sett att detta ?r ett stort samh?llsproblem och att det ?r n?got som beh?ver ?tg?rdas.

V?rt l?ngsiktiga m?l ?r att f? till en lag?ndring g?llande ?ngerr?tt f?r f?retagare, det kortsiktiga m?let ?r att varna allm?nheten, v?cka politiker och myndigheter samt att f? bort bluff?retag fr?n marknaden.
?
Vi som samarbetar:
?
Juristjouren - VD?n Erik Fors-Andr?e, Nadira Winbladh, Stefan Lindberg, Svante Brunnberg tel: 0771-333 444 www.juristjouren.se
?
Stoppa Yellow - ordf?rande (och polis) Tomas Bergstr?m www.stoppa-yellow.se
?
fd anst?lld p? Ace - "Alex" (vill vara anonym d? Ace har "j?vlats med honom" efter anst?llningens upph?rande)? ?ver 50 personer (inkl.vittnen, fd anst?lld) som sitter fast i avtal eller som har varit fast i avtal med Ace - och vi blir fler och fler f?r varje dag som g?r…
?
? Den 1 juli 2011 skickade vi in en gemensam polisanm?lan till ?klagarkammaren i G?teborg. I den ?r vi 20 m?ls?ganden och 10 vittnen.
?
?
Enligt polisen Tomas Bergstr?m s? ?r bedr?gerier av denna art n?got som ?kar p? den svenska marknaden, det handlar om miljardbelopp.
?
?
V?rt l?ngsiktiga m?l med v?r grupp ?r att varna allm?nheten, v?cka politiker och f? g?llande myndigheter att b?rja agera. V?rt l?ngsiktiga m?l ?r att f? till en lag?ndring g?llande ?ngerr?tt f?r f?retagare.
?
?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved