Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Vägledande uttalande rörande marknadsföring via Bluetooth


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

V?gledande uttalande r?rande marknadsf?ring via Bluetooth

2011-07-05

DM-n?mnden har i ett tidigare ?rende behandlat fr?gan om reklam via Bluetooth, sk bl?tandsteknik, till en konsument. I ett senare skede visade det sig att anm?laren och f?retaget hade olika syn p? vilket s?tt reklamen f?rmedlats till anm?larens mobiltelefon. N?mnden besl?t d? att g?ra ett frist?ende v?gledande uttalande i saken eftersom det ?r av principiellt intresse f?r branschen att kunna bed?ma m?jligheten att anv?nda sig av bl?tand som en kanal f?r distribution av marknadsf?ring.

En majoritet av DM-n?mnden menade att eftersom bl?tandsuts?ndningar endast n?r de enheter som ?r aktiverade och s? kallat synliggjorda, kan reklammeddelandet inte anses som individuellt i marknadsf?ringslagens mening. Snarare ?r det att j?mf?ra med erbjudanden som g?rs via radio eller TV.

– DM-n?mnden anser allts? att en bl?tandsuts?ndning till sin natur n?rmast ?r att j?mf?ra med en riktad lokal radios?ndning. Detta g?r att den inte kan anses som en individuell kommunikationsform som faller in under 19 ? i marknadsf?ringslagen. D?rf?r menar n?mnden att det inte kr?vs n?got samtycke fr?n konsumenten f?r att ett f?retag ska kunna s?nda reklam till dennes mobiltelefon eller dator, s?ger Axel Tandberg, sekreterare i DM-n?mnden.

Ordf?randen i DM-n?mnden, Per Eklund, var skiljaktig, men han kommer fram till samma slutsats som n?mnden – att det inte kr?vs samtycke f?r att f? s?nda reklam via bl?tand till konsument. Ordf?randen anser att en bl?tandsuts?ndning ?r att anse som en individuell kommunikation, men att det av praktiska sk?l inte g?r att kr?va ett f?rhandssamtycke.

– Marknadsf?raren b?r utforma det inledande meddelandet som en fr?ga till mottagaren om denne ?r villig at ta emot ett reklammeddelande. Om konsumenten d? s?ger nej, ska s?ndningen avbrytas, s?ger Per Eklund, DM-n?mndens ordf?rande.

F?r mer information kontakta Axel Tandberg 08-534?807 30, axel.tandberg@dm-namnden.org

?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved