Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Lagen om kontaktförbud - ett slag i luften?


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Lagen om kontaktf?rbud - ett slag i luften?

2011-07-06

Under v?ren har Stiftelsen Tryggare Sverige genomf?rt en granskning av samtliga ?klagarkammares hantering av bes?ksf?rbuds?renden. Ett bes?ksf?rbud kan idag meddelas om det p? grund av s?rskilda omst?ndigheter finns risk f?r att n?gon kommer att beg? brott mot, f?rf?lja eller p? n?got annat s?tt trakassera en annan person. Avsikten ?r s?ledes fr?mst att f?rebygga hotfulla och farliga situationer och samtidigt skapa utrymme f?r polisen att ingripa om bes?ksf?rbudet ?vertr?ds.

Den 1 oktober 2011 kommer lagen om bes?ksf?rbud att ers?ttas med en ny lag, lagen om kontakt-f?rbud (SFS 2011:487). ?ndringarna inneb?r bl.a. att elektronisk ?vervakning ska f? anv?ndas f?r att kontrollera efterlevnaden av lagen samt att ett s?rskilt brott, olaga f?rf?ljelse, inf?rs i brotts?balken.

En ny unders?kning fr?n Stiftelsen Tryggare Sverige visar emellertid att det i m?nga stycken saknas f?ruts?tt?ning?ar f?r att den nya lagen ska fungera i praktiken och d?rmed inneb?ra ett ?kat skydd f?r brottsdrab?bade.

Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan och inom ?klagarkammare n?r det g?ller hur den nuvarande lagen om bes?ksf?rbud till?mpas. I ?klagarkammaren i Sk?vde beviljades exempelvis 55 procent av ans?kningarna om bes?ksf?rbud, medan motsvarande siffra ?r 27 procent i ?klagarkammaren i S?dert?rn.

- F?r?ut?s?ttningarna f?r en brottsdrabbad att f? ett bes?ksf?rbud varierar bero?ende p? vilken ?klagarkammare och/eller vilken enskild ?klagare som handl?gger ?rendet, s?ger Peter Strandell, persons?kerhetsexpert vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

F?r att den nya lagen om kontaktf?rbud ska fungera i praktiken kr?vs dels att ?klagarna grundar sina beslut om kontaktf?rbud p? strukturerade riskbed?mningar, dels att polisen professionaliserar sitt persons?kerhetsarbete.

- F?r polisens vidkommande skulle en s?dan professionell han?te?ring kr?va ?tminstone en specialiserad ?rsarbetskraft per 100 ans?kningar om kon?takt?f?rbud. P? nationell niv? skulle detta i dagsl?get inneb?ra att det kr?vs sammanlagt 125 ?rsarbetskrafter, framh?ller Magnus Lindgren, generalsekreterare f?r Stiftelsen Tryggare Sverige.

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords v?g 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Tfn: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
Hemsida: www.tryggaresverige.se?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved