Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Jan Bj?rklund – s? h?r g?r ni det b?ttre!

2011-07-06

Under ?rets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom p? plats f?r att s?tta fokus p? utvalda hbt-politiska fr?gor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan g?ra det b?ttre f?r alla hbt-personer i Sverige.

Hiv-preventionen m?ste bli b?ttre.

RFSL och RFSL Ungdom jobbar f?r att f?r?ndra smittskyddslagen s? att informationsplikten f?rsvinner. Best?mmelsen att de som k?nner till att de lever med hiv m?ste upplysa sina sexualpartners om detta ?r kontraproduktiv f?r hiv-preventionen och riskerar dessutom att f?rs?tta hiv-positiva i r?ttsos?kra situationer. Dessutom m?ste hiv-preventionen i Sverige inrikta sig tydligare p? de grupper som ?r mest utsatta och de ekonomiska anslagen till preventionsarbetet ?ka. RFSL menar att Folkpartiet har m?jligheten, men ?ven ansvaret, att bidra till en b?ttre hivprevention.

- Tyv?rr sitter Folkpartiet i en regering d?r hivpositivas situation inte ?r prioriterad. En av de saker som m?ste ?ndras f?r att hivpositiva ska f? det b?ttre ?r smittskyddslagen. Lagen bidrar till stigmatisering, den ?r kontraproduktiv och den leder till att 5000 m?nniskor i Sverige i dag m?ste ta ansvar f?r 9 miljoner personers sexuella h?lsa. Ett liberalt parti, som Folkpartiet kallar sig, ser till att grundl?ggande fri- och r?ttigheter ?r lika f?r alla, och smittskyddslagens informationsplikt ?r ingen s?dan lag. L?gg ansvaret f?r hivpreventionen d?r den h?r hemma Bj?rklund, hos oss alla, s?ger Christian Antoni M?llerop, vice f?rbundsordf?rande RFSL. ?

Unga hbt-personers situation m?ste bli b?ttre – f?r?ndra skolan!

Skolan ?r i m?nga fall inte en trygg plats f?r hbt-ungdomar. En stor del av de kr?nkningar som hbt-ungdomar uts?tts f?r sker i skolan. Det p?verkar unga hbt-personers m?jlighet till l?rande. RFSL och RFSL Ungdom ser att som konsekvens faller m?nga hbt-ungdomar ur utbildningen med inga eller otillr?ckliga studieresultat. Varje person ska ha m?jligheten till en utbildning. Skolan m?ste ocks? vara ett st?d f?r ungdomar som uts?tts f?r kr?nkningar genom att unga m?nniskor f?r komma i kontakt med trygga vuxna som de kan lita p?. M?nga skolor har inte likabehandlingsplaner, vilket ?r ett lagstadgat krav. I de fall d?r dessa finns gl?ms allt f?r ofta hbt-ungdomar bort.

- Jan Bj?rklund talade om l?rarnas kompensatoriska roll, om l?rare som ska ge alla elever samma m?jligheter till l?rande. D? ?r det viktigt med hbt-kompetent skolpersonal. Hbt-ungdomar missar inte alltid undervisning p? grund av ovilja, utan p? grund av en skolmilj? som exkluderar och en skolpersonal som misslyckas med att st?dja dem. D?rf?r m?ste Bj?rklund ta ansvar f?r en inkluderande skolpolitik, s?ger Emelie Mire ?sell, f?rbundsordf?rande RFSL Ungdom.

?Presskontakt:

Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande RFSL, tel: 0703450183

Emilie Mire ?sell, f?rbundsordf?rande RFSL Ungdom, tel: 0707664664

?rets kampanj fr?n RFSL och RFSL Ungdom s?tter fokus p? fem hbt-politiska omr?den:

Transpersoners situation m?ste bli b?ttre – Lagen om fastst?llelse av k?n m?ste f?r?ndras s? att bland annat kravet p? sterilisering f?rsvinner.

Asyls?kande hbt-personers r?ttigheter m?ste respekteras b?ttre – Migrationsverket och migrationsdomstolarna m?ste f?lja lagen.

Familjepolitiken m?ste bli b?ttre – alla ska kunna bilda familj p? det s?tt som de sj?lva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Hiv-preventionen m?ste bli b?ttre – de mest utsatta grupperna m?ste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses ?ver.

Unga hbt-personers situation m?ste bli b?ttre – skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens m?ste f?rb?ttras.

?

?

?

?

?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved