Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?retagsskatten ?verst p? agendan

2011-07-07

Stockholm, den 07 juli 2011

F?r?ndringarna p? det globala skatteomr?det ?r b?de st?rre och sker i en snabbare takt ?n n?gonsin tidigare. Utvecklingen har lett till att skatt har blivit ett av f?retagens st?rre riskomr?den.

Medan v?rldsekonomin visar tecken p? ?terh?mtning s?ker m?nga f?retag nya v?gar att st?rka sina balansr?kningar. Samtidigt f?rs?ker m?nga stater v?rlden ?ver ?tg?rda sina budgetunderskott genom bland annat nya och effektivare s?tt att dra in skatt.

?ver 600 skattespecialister fr?n drygt 40 l?nder samlades i Amsterdam p? KPMGs seminarium kring ?kad komplexitet och stigande utmaningar kring skattefr?gorna. F?ljande fokusomr?den lyftes fram som s?rskilt viktiga mot bakgrund av de snabba f?r?ndringarna:
•?Behovet av att h?lla kontroll p? f?r?ndringar i lagstiftningen.
•?Den tid som m?ste ?gnas ?t ett ?kande antal skattetvister.
•?Skattemyndigheters ?kande antal granskningar som ett svar p? rekordstora budgetunderskott.
•?B?rdan av omfattande regel?ndringar i branscher som exempelvis den finansiella d?r Basel III, Dodd-Franck Act, Ucits IV och FATCA ?r p? agendan.
•??kad kontroll av gr?ns?verskridande internpriss?ttning n?r stater ?kar bevakningen av sin andel av skatterna.
•?Hur man f?rh?ller sig till or?kneliga skattef?r?ndringar p? land, delstatlig och lokal niv? liksom indirekta skatter, milj?avgifter och skatteincitament.

I takt med att f?retagen blir allt mer globala ?kar komplexiteten i skatterna och riskerna exponentiellt. KPMGs skatteexperter konstaterade att skatteomr?det, med de f?r?ndringar och utmaningar som kommit den senaste tiden, lett till att kunskap p? omr?det blivit en kritisk resurs f?r f?retagen. Behovet av att ha skattestrategier och lyfta skattefr?gorna till styrelseniv? har aldrig varit st?rre.

F?r mer information om Tax Summit Amsterdam, bes?k Tax Views: 2011 EMEA Tax Summit

F?r mer information, v?nligen kontakta:
Helena Robertsson, Aff?rsomr?deschef KPMG Skatt, tel. 08-723 97 96 helena.robertsson@kpmg.se
Joakim L?fgren, Presskontakt KPMG, tel. 070-653 00 77, joakim.lofgren@kpmg.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved