Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Svensk Livsmedelskoncern misst?nkt f?r f?retagsspionage

2011-07-07

Kammar?klagare Henrik Rasmusson har beslutat att inleda f?runders?kning g?llande misstanke om f?retagsspioneri. M?ls?gande ?r Kungsbackaf?retaget Consellor AB som h?vdar att Martin Olsson HAB otillb?rligen tillskansat sig mjukvara och delar av utvecklingsmilj?n som ?r Consellors. Systemet anv?nds av m?nga resturanger i Sverige som utan egen vetskap anv?nder ett program vars tillkomst nu ?r f?rem?l f?r en brottsutredning. Martin Olsson HAB ?r en ledande livsmedelskoncern i Sverige.

Sedan n?gra ?r p?g?r det en ol?st tvist mellan ovan n?mnda bolag. Tvisten handlar i huvudsak om intr?ng p? Consellors upphovsr?tt avseende utvecklingsmilj?n i MOR online samt utnyttjande av Consellors f?retagshemligheter.

MOR online ?r ett system som restauranger och k?k anv?nder f?r att g?ra best?llningar fr?n Martin Olsson. Man f?r d? m?ngdinformation om olika recept och matr?tter. Programmet g?r allts? ut till tredje man och genererar int?kter b?de f?r Martin Olsson och de f?retag som anv?nder systemet.

Consellor AB h?vdar att IT ansvariga hos Martin Olsson HAB, i utvecklingen av MOR online, har anv?nt delar av utvecklingsmilj?n som ?r upphovsr?ttskyddad. I samband h?rmed har man tillskansat sig och r?jt f?retagshemligheter som ?r Consellors egendom.

Den 30 september 2009 sades avtalet mellan Martin Olsson HAB och Consellor AB upp av Martin Olsson efter ett l?ngt IT samarbete. Parterna var ?verens om vilka applikationer som tillh?rde Consellor AB och vilka som tillh?rde Martin Olsson HAB. Under den tid som f?ljde fram tills idag har MOR online fortsatt att utvecklats p? ett s?tt som visar att utvecklingen inte hade kunnat ske p? annat s?tt ?n att Consellors programvara otillb?rligen har utnyttjats. Skadan har varit stor f?r Consellor AB som f?rst idag har repat sig ekonomiskt.

F?rs?k har gjorts att komma fram till en f?rlikning men Martin Olsson HAB har st?llt sig kallsinniga. Nu har ?klagaren beslutat att inleda en f?runders?kning f?r att vidare utreda misstanke om brott. ?rendet ligger p? Internationella ?klagarkammaren Stockholm ?rendenr: 0201-K139780-11

Tel ?klagarmynd 010-562 50 00

Informationsansvarig

Jonny Nordqvist 0705553729


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved