Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Maud Olofsson – så här gör du det bättre!


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Maud Olofsson – s? h?r g?r du det b?ttre!

2011-07-07

Under ?rets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom p? plats f?r att s?tta fokus p? utvalda hbt-politiska fr?gor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan g?ra det b?ttre f?r alla hbt-personer i Sverige.

Asyls?kande hbt-personers r?ttigheter m?ste respekteras b?ttre

RFSL och RFSL Ungdom jobbar f?r att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska f?lja den svenska lagen som stadgar att det ska vara m?jligt att f? asyl i Sverige f?r den som f?rf?ljs p? grund av sin sexuella l?ggning eller sitt k?n. S? ?r inte alltid fallet idag. Trots att f?rarbetena till lagen tydligt anger att det inte ?r rimligt att forts?tta st?lla krav p? att m?nniskor lever resten av sina liv i garderoben, forts?tter Migrationsverket att f?resl? detta i avslagsbeslut till asyls?kande.

– Maud Olofsson tog tydlig st?llning f?r ett ?ppet Sverige i sitt tal. Om det ska bli verklighet borde Centerpartiet arbeta f?r att s?kerst?lla att alla m?nniskor som s?ker asyl i Sverige f?r en r?ttss?ker pr?vning. Regeringen borde ta initiativ till en ?versyn av hur Migrationsverket sk?ter sitt myndighetsuppdrag f?r att reda ut vad det beror p? att s? inte ?r fallet nu, s?ger Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande f?r RFSL.

Familjepolitiken m?ste bli b?ttre.

Alla familjers verklighet m?ste respekteras. Alla som vill ska kunna bilda familj p? det s?tt de sj?lva vill och leva tryggt i de familjer de valt. RFSL jobbar bland annat f?r att ett barn ska kunna ha fler ?n tv? v?rdnadshavare, att moderskapspresumtion ska inf?ras, att alla som ?r i behov av medicinska fertilitetsbehandlingar ska f? tillg?ng till dessa oavsett relationsstatus och att m?jligheten att bli f?r?lder genom surrogatm?draskaps?verenskommelser ska utredas.

– Inom familjepolitiken m?ste det genomf?ras m?nga reformer f?r att alla familjers verklighet ska respekteras. Vi v?lkomnar att Centerpartiets ungdomsf?rbund idag tydligt har tagit st?llning f?r surrogatm?draskap och vi hoppas moderpartiet f?ljer deras exempel. Vi vill ?ven att Centerpartiet, som ?r ett parti som v?rnar om m?nniskors m?jligheter att leva i hela landet, ska utreda hur staten skulle kunna s?kerst?lla att alla som ?r i behov av assisterad befruktning f?r tillg?ng till den p? lika villkor oavsett landsting, s?ger Christian Antoni M?llerop, vice f?rbundsordf?rande f?r RFSL.

Presskontakt:?

Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande RFSL, tel: 070-345 01 83

G?r det b?ttre – ?rets kampanj fr?n RFSL och RFSL Ungdom s?tter fokus p? sex hbt-politiska omr?den:

Transpersoners situation m?ste bli b?ttre – Lagen om fastst?llelse av k?n m?ste f?r?ndras s? att bland annat kravet p? sterilisering f?rsvinner.

Asyls?kande hbt-personers r?ttigheter m?ste respekteras b?ttre – Migrationsverket och migrationsdomstolarna m?ste f?lja lagen.

Kampen mot v?ldet m?ste bli b?ttre – en handlingsplan mot hatbrotten m?ste tas fram

Familjepolitiken m?ste bli b?ttre – alla ska kunna bilda familj p? det s?tt som de sj?lva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Hiv-preventionen m?ste bli b?ttre – de mest utsatta grupperna m?ste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses ?ver.

Unga hbt-personers situation m?ste bli b?ttre – skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens m?ste f?rb?ttras.

?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved