Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Håkan Juholt – så här gör du det bättre!


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

H?kan Juholt – s? h?r g?r du det b?ttre!

2011-07-08

Under ?rets politikervecka i Almedalen finns RFSL och RFSL Ungdom p? plats f?r att s?tta fokus p? utvalda hbt-politiska fr?gor. Vi tipsar varje dag dagens parti om hur de kan g?ra det b?ttre f?r alla hbt-personer i Sverige.

Unga hbt-personers situation m?ste bli b?ttre

Hbt-ungdomar f?r inte tillg?ng till samh?llets skyddsn?t p? samma villkor som andra. RFSL Ungdom jobbar f?r att personal p? skolor och ungdomsmottagningar utbildas f?r att bli hbt-kompetenta. Skolan och ungdomsmottagningen ska vara trygg f?r och ge st?d till hbt-ungdomar. Det ska ocks? finnas sociala m?tesplatser f?r hbt-ungdomar i varje kommun.

– H?kan Juholt pratade mycket om barns utsatthet i sitt tal. Hbt-ungdomar har som grupp en st?rre psykisk oh?lsa ?n andra ungdomar. All svensk forskning p? omr?det visar att m?tesplatser f?r hbt-ungdomar ?r det b?sta s?ttet att minska oh?lsan. P? de flesta orter i landet saknas idag s?dana platser f?r hbt-ungdomar. De finns varken i exempelvis skolmilj?n, p? fritidsg?rden eller i idrotten. Hbt-ungdomar beh?ver b?de egna m?tesplatser och att bli tydligt inkluderade i existerande ungdomssammanhang, s?ger Vio Szabo, vice f?rbundsordf?rande f?r RFSL Ungdom.

Kampen mot v?ldet m?ste bli b?ttre

Hbt-personer ?r utsatta f?r v?ld och hot fr?n m?nniskor som inte respekterar hbt-personers r?ttigheter, inklusive hedersrelaterat v?ld och annat v?ld fr?n den egna familjen.

– Var femte hbt-ungdom uts?tts f?r v?ld i hemmet av en vuxen. Idag har inte socialtj?nsten den kompetens som kr?vs f?r att bem?ta ungdomar i denna situation. D?rf?r f?r unga hbt-personer inte f?r samma hj?lp som andra ungdomar. Hbt-kompetensen hos socialtj?nsten m?ste kraftigt f?rb?ttras. Socialtj?nsten m?ste v?ga ifr?gas?tta f?r?ldrars normer n?r dessa normer skadar deras barn, s?ger Emelie Mire ?sell, f?rbundsordf?rande f?r RFSL Ungdom.

Presskontakt:

Emelie Mire ?sell, f?rbundsordf?rande RFSL Ungdom, tel:0707664664

Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande RFSL, tel: 0703450183

G?r det b?ttre – ?rets kampanj fr?n RFSL och RFSL Ungdom s?tter fokus p? sex hbt-politiska omr?den:

Transpersoners situation m?ste bli b?ttre – Lagen om fastst?llelse av k?n m?ste f?r?ndras s? att bland annat kravet p? sterilisering f?rsvinner.

Asyls?kande hbt-personers r?ttigheter m?ste respekteras b?ttre – Migrationsverket och migrationsdomstolarna m?ste f?lja lagen.

Kampen mot v?ldet m?ste bli b?ttre – en handlingsplan mot hatbrotten m?ste tas fram

Familjepolitiken m?ste bli b?ttre – alla ska kunna bilda familj p? det s?tt som de sj?lva vill och leva tryggt i den familj de valt.

Hiv-preventionen m?ste bli b?ttre – de mest utsatta grupperna m?ste prioriteras tydligare i hiv-preventionen och smittskyddslagen ses ?ver.

Unga hbt-personers situation m?ste bli b?ttre – skolornas och ungdomsmottagningarnas hbt-kompetens m?ste f?rb?ttras.

?

?

?

?

?

?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved