Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kapitalf?rvaltare tilldelas varning av SwedSecs Disciplinn?mnd

2011-07-18

Den SwedSec-licensierade kapitalf?rvaltaren har av hovr?tten d?mts till villkorlig dom och b?ter f?r otillb?rlig marknadsp?verkan.

Enligt kapitalf?rvaltaren var det fr?ga om s? kallade aktiev?ndningar. Han hade f?tt i uppdrag av kunder att s?lja aktierna f?r att ta fram realisationsf?rluster och att sedan f?rs?ka k?pa dem igen p? aktiemarknaden. N?r han fastst?llde priset lade han sig mitt emellan k?p- och s?ljkurs f?r att inte p?verka kursen och st?ra marknaden.

Disciplinn?mnden konstaterar att regel?vertr?delsen till sin typ ?r allvarlig. I detta fall f?religger dock speciella omst?ndigheter. Kapitalf?rvaltaren hade i f?rv?g f?tt sin chefs godk?nnande f?r agerandet. N?mnden f?ster ocks? avseende vid att tingsr?tten frik?nt kapitalf?rvaltaren samt att den tidigare chefsjuristen vid Finansinspektionen, som skrivit en handbok till lagen om marknadsmissbruk och som vittnat i tingsr?tten, ansett f?rfarandet godtagbart.

Disciplinn?mnden tilldelar kapitalf?rvaltaren en varning.

Disciplinn?mndens hela beslut i anonymiserad form finns att l?sa?<< h?r >>

?

F?r ytterligare information kontakta:

Katarina Lid?n, VD SwedSec Licensiering AB, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved