Senaste från forumet
« Gå tillbaka

”Den gravida mannen” g?r succ? p? Stockholm Pride

2011-08-02

En av talarna under Stockholm Prides invigning var Thomas Beatie, en transkille som 2008 blev v?rldsk?nd d? han var gravid med sin f?rsta dotter. Beatie ?r inbjuden till Stockholm av RFSL och Stockholm Pride tillsammans. RFSL hoppas att Beaties n?rvaro p? festivalen kan bidra till att uppm?rksamma vikten av svenska lag?ndringar s? att Sverige upph?r med kr?nkningarna av transpersoners m?nskliga r?ttigheter.

– Vi ?r oerh?rt glada f?r att Thomas Beatie har m?jlighet att komma till Stockholm Pride och prata om sina erfarenheter. Hans historia visar tydligt varf?r Sverige snarast m?ste stryka kravet p? att personer som vill ?ndra sitt juridiska k?n ska vara steriliserade. Att staten tar sig r?tten att kr?va kirurgiska ingrepp som en individ inte ?nskar ?r oacceptabelt. I Sverige hade Thomas Beatie inte kunnat f? barn, s?ger Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande f?r RFSL.

Transpersoners r?ttigheter har de senaste ?ren varit ett av RFSL:s prioriterade politiska omr?den. Bland annat kr?ver RFSL att ”Lagen (1972:119) om fastst?llelse av k?n i vissa fall” ?ndras s? att kraven som st?lls p? personer som vill byta juridiskt k?n stryks. Lagen kr?ver idag att alla som vill ?ndra sitt juridiska k?n ska vara sterila, ogifta, svenska medborgare och ?ver 18 ?r.

Alla riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har tagit st?llning f?r att f?r?ndra lagen och stryka steriliseringskravet. Det har ?ven Socialstyrelsen f?reslagit i en utredning som kom f?rra v?ren.

Europar?dets kommission?r f?r m?nskliga r?ttigheter, Thomas Hammarberg, har i en rapport om situationen f?r hbt-personers m?nskliga r?ttigheter i Europa s?rskilt belyst situationen f?r transpersoner. Han framf?r h?rd kritik mot stater som Sverige som har lagar som kr?ver att m?nniskor genomg?r fysiska ingrepp f?r att uppn? en social r?ttighet.

– Nu m?ste de l?ften som gavs fr?n alla de andra regeringspartierna under f?rra valr?relsen bli verklighet. Kristdemokraterna kan inte l?ngre till?tas styra ?ver den h?r fr?gan, s?ger Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande f?r RFSL.

?Stockholm Prides ordf?rande P?r Wiktorson ber?ttar att Thomas Beaties n?rvaro p? festivalen ?r viktig.

– Vi hoppas hans n?rvaro kan bidra till st?rre ?ppenhet och f?rst?else f?r transpersoners livssituation. Hans n?rvaro ?r viktig f?r festivalen, men ocks? f?r transpersoners kamp f?r m?nskliga r?ttigheter, s?ger P?r Wiktorsson, ordf?rande i Stockholm Pride.

Kontakt:

Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande RFSL, tel: 070-345 01 83

P?r Wiktorsson, ordf?rande Stockholm Pride, tel. 070-851 13 27

Anna-Malin Blomqvist, tillf?rordnad pressekreterare RFSL, tel. 076-036 06 45


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved