Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?kade kostnader vid myndighets- och brottsutredningar

2011-09-06

Kostnader vid myndighets- och brottsutredningar har de senaste tre ?ren ?kat dramatiskt f?r europeiska f?retag enligt statistik som f?rs?kringsbolaget Chartis har sammanst?llt. Myndighetsinsatser d?r ledande befattningshavare ?r f?rem?l f?r utredning har ?kat v?sentligt b?de i antal och omfattning. De huvudsakliga omr?dena f?r utredning ?r konkurrensbrott, besticknings- och korruptionsbrott och milj?brott. F?r st?rre skador anm?lda under en vd- och styrelseansvarsf?rs?kring (skadebelopp ?verstigande tre miljoner kronor) st?r myndighets- och brottsutredningar idag f?r 32% av den totala skadekostnaden i Europa och den upp?tg?ende trenden verkar h?lla i sig.

F?rklaringen till ?kningen ?r bland annat ny str?ngare lagstiftning i flera l?nder, mer resurser och st?rre fokus hos myndigheter samt b?ttre samarbete mellan myndigheter i olika l?nder. Detta har gjort att en utredning i ett land ofta leder till nya utredningar i andra l?nder.

- I Sverige ser vi en tydlig trend med en v?sentlig ?kning av antalet rapporterade incidenter i samband med myndighetsutredningar, s?ger Mattias Fritz, aff?rsomr?deschef p? Chartis. F?r multinationella bolag har detta blivit det vanligaste kravet under vd- och styrelseansvarsf?rs?kringen och det medf?r ofta h?ga f?rsvars-kostnader. De stora kostnaderna beror till stor del p? att utredningarna p?g?r under en l?ng period, 90% av de skade?renden vi har ?ppna har p?g?tt i mer ?n fem ?r, och att processerna ofta ?r komplexa.

F?r mer information, kontakta Financial Lines aff?rsomr?deschef Mattias Fritz 08-506?920 13, mattias.fritz@chartisinsurance.com


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved