Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Smuggligen st?rre ?n ber?knat - krav p? utredning h?rs fr?n beslutsfattare

2011-09-06

I dagens G?teborgs-Posten tillk?nnager ansvarig f?r SoRADs analyser av alkoholkonsumtionen att man rej?lt har underskattat m?ngderna som bland annat smugglare f?r in i landet och d?rf?r kommer att kraftigt r?kna upp volymerna under h?sten. SoRAD f?rser Statens Folkh?lsoinstitut och regeringen med underlag till dess alkoholpolitik. Med anledning av detta meddelar statssekreteraren Hans Lindberg p? Finansdepartementet att om det nu finns felaktigheter i SoRADs unders?kningar f?r man g? till botten med det och se hur det kan p?verka departementets beslutsunderlag. F?rslaget om en skatteh?jning i den kommande budgetspropositionen ?r fortfarande under beredning.

Sprit- och vinleverant?rsf?reningen (SVL) v?lkomnar att Finansdepartementet nu inser allvaret i situationen och ?r beredd att se ?ver sitt beslutsunderlag, s?ger Erika Nylander, vd p? SVL. Vi har under en l?ngre tid efterfr?gat en granskning av de siffror ?ver inf?rseln och smugglingen som SoRAD presenterar, d?rf?r ?r det gl?djande att b?de Finansdepartementet och SoRAD sj?lvt nu ?ppnar f?r en ?versyn.

S? sent som i juli utkom Statens Folkh?lsoinstitut med sin ?rsrapport 2010 ?ver svenskarnas alkoholkonsumtion. Institutet konstaterar att ”vi har ingen samlad analys f?r hur f?r?ndringar av punktskatterna p? olika alkoholdrycker p?verkar statsinkomster, substitution mellan dryckesslag, gr?nshandel och folkh?lsa i Sverige.” (s. 103)

Nyligen presenterade ocks? Tullverket sin beslagstatistik f?r f?rsta halv?ret 2011. D?ri framg?r att beslagen av illegal starksprit ligger kvar p? samma h?ga niv? som under 2010. I j?mf?relse med 2009 ?kade d? spritbeslagen och omh?ndertaganden med 68 procent. Parallellt med detta har Systembolagets spritf?rs?ljning minskat, vilket bara ?r ytterligare ett tecken p? att den okontrollerade alkoholmarknaden v?xer sig starkare.

-?Tullens alarmerande siffror om smuggel?kning och branschens egna siffror som vittnar om ?kad spritinf?rsel ger tydlig signal om att regeringen beh?ver g?ra halt i ambitionen att justera alkoholskatten. Idag finns det en bred och tydlig majoritet i riksdagen (unders?kning av Alcohol Update i juni) som anser att det beh?vs en utredning om alkoholsmugglingen och den illegala inf?rseln. D?rf?r ?r dagens besked fr?n Finansdepartementet mycket gl?djande. Nu f?r vi hoppas att det inte ?r tomma ord utan att regeringen p? allvar ?r bered att ta n?sta steg f?r att se ?ver den oh?llbara situation som vi befinner oss i vad g?ller den ?kade alkoholsmugglingen, avslutar Erika Nylander.

Kontakt: Erika Nylander, 08- 762 76 25


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved