Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Tysk-Svenska Handelskammarens skiljedomstol lanserar nya regler

2011-09-07

Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm ?r en av f? tyska handelskamrar i utlandet som har en egen skiljedomstol. Nu har skiljedomstolens regler uppdaterats f?r att motsvara den senaste utvecklingen p? omr?det. F?rb?ttringarna g?r det ?n mer attraktivt att anv?nda reglerna. Syftet med reglerna ?r att skapa en effektiv och icke-konfrontativ tvistl?sning f?r den svensk-tyska handeln och aff?rslivet.? De nya reglerna hj?lper f?retag att spara tid och kostnader vid eventuella tvister.

De nya reglerna ?r avsedda f?r f?retag som ?r verksamma inom det tysk-svenska aff?rslivet. Reglerna erbjuder en snabb, kostnadseffektiv och s?ker hantering av aff?rstvister. I b?sta fall kan parterna beh?lla sin aff?rsrelation efter avslutat f?rfarande.

-Normalt sett inneb?r ett skiljef?rfarande s? mycket f?rluster i from av tid och kostnader att parternas samarbete havererar fullst?ndigt, s?ger Eva H?uβling, chefjurist p? Tysk-Svenska Handelskammaren. Mot denna bakgrund har handelskammaren, tillsammans med advokatbyr?erna Setterwalls och Gr?nberg tagit fram ett nytt banbrytande regelverk f?r kommersiella tvister.

-V?r f?rhoppning ?r att de nya reglerna ska bidra till att ytterligare st?rka banden mellan Sverige och Tyskland genom att fr?mja gr?ns?verskridande handel och aff?rsverksamhet l?nderna emellan, s?ger Fred Wennerholm, del?gare p? Setterwalls.

Sacha Schaeferdiek, del?gare p? Gr?nberg f?rklarar:
- Vi har tagit fram ett enkelt, transparent och f?rutsebart regelverk. Nu kommer det att vara l?ttare f?r f?retagen att komma ?verens om att anv?nda sig av skiljef?rfaranden.

Ombud f?r den tyska sidan ?r Kerstin Ebock, advokat vid Orrick H?lters & Elsing. Kerstin har en gedigen erfarenhet s?v?l som ombud i skiljef?rfarande som skiljem?n. Hennes st?llf?retr?dare ?r Sven Oswald. Experten f?r skiljef?rfarande, som har varit ombud eller skiljeman i ett stort antal skiljetvister, ?r del?gare p? advokatfirman Happ Luther i Hamburg och verksam som b?de tysk och svensk advokat ”F?ruts?ttning f?r Tysk-Svenska Handelskammaren skiljedomstol ?r att alla skiljem?n talar b?de spr?k flytande”, till?ger H?u?ling.

?De nya reglerna i korthet:

  • Skiljen?mnden best?r som regel av en skiljeman, vilket h?ller nere kostnaderna och ?kar effektiviteten i processf?ringen.
  • Skiljemannen ?r v?l f?rtrogen med det svenska och tyska n?ringslivet och aff?rskulturen samt beh?rskar s?v?l svenska som tyska.
  • Om parterna ?r ?verens kan skiljen?mnden best? av tre skiljem?n.
  • Samtliga skiljem?n m?ste vara fullst?ndigt opartiska och oberoende.
  • Antalet inlagor och dess omf?ng ?r begr?nsat.
  • Reglerna har en offensiv tidsram med korta tidsfrister f?r att h?lla nere kostnader och undvika en utdragen tvist.
  • Muntlig f?rhandling ska ?ga rum endast om det ?r beh?vligt.
  • Reglerna ?r anpassade till den senaste utvecklingen inom internationell tvistel?sning och h?nvisar bl a till IBA Guidelines.
  • Kostnaderna f?r skiljef?rfarandet styrs av tvistebeloppet, vilket skapar f?rutsebarhet och rimlighet i ers?ttningsniv?erna.

??

?F?r mer information kring det tysk-svenska skiljef?rfarandet: www.handelskammer.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved