Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sverige, v?rldens mest innovativa land!

2011-09-07

I lokalerna runt Bergsundsstrand vid Hornstull i Stockholm k?mpar f?rv?nansv?rt m?nga m?nniskor med sina f?retag. Unga, ?ldre, kvinnor, m?n, inf?dda och invandrade - alla entrepren?rer. Trots att timmen ?r sen ?r kreativiteten p?taglig, oavsett om inriktningen p? verksamheterna ?r mat, dryck, smycken, musik eller kunskapsf?rmedling. Alla verksamheter f?renas i en stor kreativ och energirik gryta som onekligen inger hopp f?r framtiden och som visar att det b?sta s?ttet att bidra till ett b?ttre och m?nskligare samh?lle ?r att l?ta orden ?verg? i handling, att inte sitta p? l?ktaren utan i st?llet ta ansvar och inte ?verl?ta sitt eget ?de i andras h?nder.

Verksamheterna drivs ofta av m?nniskor med talang, mod och relationsf?rm?ga. De h?r egenskaperna r?ckte l?ngt p? 30-, 40- och 50-talet och som resulterade i f?retag som H&M, IKEA och Tetra Pak. Det finns med andra ord positiva ljuspunkter n?r det g?ller landets entrepren?rskap, men samtidigt ?r det ett faktum att det startas f?r f? f?retag i Sverige och att det ?r mycket f? av de f?retag som startas som lyckas bli medelstora eller stora.

?nd? rankas Sverige som ett av v?rldens mest innovativa l?nder r?knat i antalet uppfinningar. Varf?r n?r inte den h?r innovationskraften marknaden?

En anledning ?r att vi i takt med att vi f?tt det allt b?ttre och d?rf?r kunnat unna oss lyxen att betrakta f?rs?rjning och v?lst?nd som n?got sj?lvklart, en r?ttighet, har vi ocks? blivit allt mer bekv?ma, mer r?dda och d?rf?r g?r vi allt f?r att undvika risker. Men en annan trolig orsak ?r att vi under de tre senaste ?rtiondena formaliserat k?p- och s?ljprocessen s? att det inte l?ngre r?cker med m?nskliga egenskaper som vilja och kunskap f?r att lyckas.

?r 2011 handlar det f?rvisso forts?ttningsvis om m?nniskan och vad hon eller han kan ?stadkomma. Men ocks? om formalia som dokumentation av organisation, processer, j?mnst?lldhetspolicys, h?llbarhetsredovisning och ett prickfritt f?rflutet i alla transaktionerna med Skatteverket. Utan den h?r strukturen kommer du inte ?t en marknad som ber?knas vara v?rd cirka 500 miljarder SEK ?rligen. Det har LOU (Lagen om offentlig upphandling) sett till med f?resatsen att upphandlingarna ska vara r?ttvisa och ge alla samma chans.

Men handen p? hj?rtat, har det blivit s?? Det har ist?llet lett till att en stor m?ngd f?retag inte lyckas ta sig f?rbi det ”glastak” som LOU utg?r. Dessutom har mycket kvalificerad kunskap och erfarenhet som finns p? kommunala bolag l?sts in och inte till?tits att berika andra f?retag och m?nniskor. Ett fruktsamt samarbete utvecklar som bekant b?de k?pare och leverant?r f?ruts?tt att det uppst?r en bra kemi mellan de m?nniskor som samarbetar. Ett fritt fl?de av id?er, ?sikter och l?sningar som ger nya innovationer och utvecklingsspr?ng. Vi i Sverige ?r exempelvis duktiga p? vatten, en kunskap som vi skulle kunna exportera till m?nga l?nder och regioner. Men den m?jligheten har tyv?rr g?tt oss f?rbi eftersom den kunskapen ofta sitter ”fast” i olika kommunala bolag. Frankrike har ist?llet blivit det land man v?nder sig till d? man vill f? hj?lp med att hitta, reglera och rena vatten.

En av m?nga improduktiva effekter av LOU ?r att relationen som f?reteelse och d?rmed kemin mellan m?nniskorna har reglerats bort vilket ?ven g?ller st?rre aktiebolag som ocks? b?rjat till?mpa mer eller mindre byr?kratiska upphandlingsf?rfaranden. Har jag fel? Men i s? fall, n?r s?g du senast en upphandling d?r den upphandlande verksamheten f?rst ville tr?ffa m?nniskorna bakom leveranserna f?r att utr?na om man tillsammans kan utveckla ett framg?ngsrikt samarbete? Jag t?nkte v?l det. ?n s? l?nge g?ller det att fylla i SKV4820 och andra formalia. Men det skapar f?rvisso ocks? jobb. Men ?r det roligt och ?r det produktivt?

Sture Johansson, VD och konsult p? Hamrin & Partners

??


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved