Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ny bok kritisk till fredspriset som politiskt verktyg

2011-09-09

N?r Barack Obama fick Nobels fredspris 2009 undrade m?nga hur en president vars land f?rde krig i b?de Irak och Afghanistan kunde ses som en fredsf?rf?ktare, det ord Alfred Nobel anv?nde i sitt testamente f?r att beskriva vilka som kunde komma ifr?ga som pristagare.

Offentligg?randet av fredspriset v?cker stort intresse varje ?r. Men den norska Nobelkommitt?ns utn?mningar har blivit alltmer ifr?gasatta. Fredrik S. Heffermehl har i boken "Nobels fredspris – visionen som f?rsvann" studerat Nobel och hans testamente och j?mf?rt hans sista vilja med de val kommitt?n gjort, med ett f?r?dande resultat. Ist?llet f?r att f?rverkliga Nobels vilja har kommitt?n anv?nt fredspriset till st?d f?r norska politiska och kommersiella intressen.

Fredrik S. Heffermehl ?r norsk advokat och fredsaktivist.

Fredrik S. Heffermehl?bes?ker Stockholm 27-28 september (veckan innan ?rets fredspristagare tillk?nnages), och kommer bl a att framtr?da p? ABF, Sveav?gen 41 den 27 september kl 18.00

Recensionsdag 29 september.

Best?llningar av recensionsexemplar skickas till recex@leopardforlag.se

F?r f?rfattarkontakt
, kontakta Lina K?berg Stene, marknads- och informationsansvarig Leopard f?rlag, lina.kabergstene@leopardforlag.se, tel 08-122 035 36.

H?guppl?sta bilder
p? omslag och f?rfattare finns att ladda ner i Leopards pressrum p? MyNewsdesk.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved