Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Modern lagstiftning f?r informationsutbyte utreds

2011-10-06

Regeringen har idag beslutat att ge en s?rskild utredare i uppdrag att se ?ver bland annat dataskyddslagstiftningen i syfte att skapa r?ttsliga f?ruts?ttningar f?r en effektivare e-f?rvaltning. B?de den enskildes r?tt till personlig integritet och allm?nhetens ber?ttigade anspr?k p? insyn i den offentliga verksamheten ska tillgodoses.

Regeringen bedriver ett omfattande reformarbete som bland annat syftar till att effektivisera den offentliga sektorn och f?renkla m?tet med medborgare och f?retag genom elektronisk f?rvaltning. Elektroniskt informations?verf?ring ?r ekonomiskt effektiv och medf?r f?rdelar f?r enskilda i form av snabbare besked och f?rre felaktiga beslut. Det ?r dock centralt att s?v?l integritets- som ?ppenhetsaspekter beaktas.

- Den dataskyddslagstiftning som g?ller f?r myndigheter m?ste bli tydligare och enhetligare. Regelkonflikter mellan dataskyddslagstiftningen och offentlighets- och sekretesslagen m?ste undanr?jas. Det m?ste helt enkelt bli l?ttare att f?rst? och till?mpa den reglering som g?ller f?r myndigheternas IT-baserade informationsutbyte, s?ger justitieminister Beatrice Ask.

Utredaren ska ocks? se ?ver vilka typer av allm?nna handlingar inom vissa omr?den som myndigheterna ska ha skyldighet att l?mna ut elektroniskt.

Utredningen ska l?mna ett delbet?nkande senast den 1 december 2012 och slutligen redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2014.


Kontakt:
Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-942 99 85

Gustav Gellerbrant
politiskt sakkunnig
08-405 25 27


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved