Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Skiljenämnd avgör om privatkopieringsersättning ska utgå för externa hårddiskar och USB-minnen


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Skiljen?mnd avg?r om privatkopieringsers?ttning ska utg? f?r externa h?rddiskar och USB-minnen

2011-10-26

Copyswede och UniversalMediaAlliansen (UMA) har idag enats om att ett skiljef?rfarande ska genomf?ras d?r en kvalificerad skiljen?mnd avg?r tvistefr?gan om det finns laglig grund att utta privatkopieringsers?ttning f?r externa h?rddiskar och USB-minnen.

Skiljef?rfarandet har f?rhandlats fram genom diskussioner som p?g?tt mellan UMA och Copyswede sedan ?rsskiftet. Parterna har olika uppfattning om huruvida yrkesm?ssig tillverkning och import av externa h?rddiskar och USB-minnen ?r f?rknippad med en skyldighet att betala privatkopieringsers?ttning. N?rmare best?mt f?religger det oenighet om dessa produkter kan anses vara ”s?rskilt ?gnade” f?r kopiering f?r privat bruk p? det s?tt som f?ruts?tts f?r betalningsskyldighet enligt upphovsr?ttslagen.

Som ett resultat av f?rhandlingarna har Copyswede och UMA ?ven kommit ?verens om och tecknat avtal r?rande ers?ttningsniv?er f?r externa h?rddiskar och USB-minnen. Ers?ttningen uppg?r i enlighet med avtalet till 80 kr per enhet f?r externa h?rddiskar och med 1 kr per GB upp till 80 GB f?r USB-minnen med en lagringskapacitet p? mer ?n 2 GB. Som ett led i f?rhandlingsresultatet om en ordnad r?ttslig pr?vning av tvistefr?gan har parterna enats om att endast halv ers?ttning ska utg? under processtiden, det vill s?ga 40 kr per enhet f?r externa h?rddiskar och 50 ?re per GB upp till 80 GB f?r USB-minnen med en lagringskapacitet p? mer ?n 2 GB. I enlighet med avtalet uttar Copyswede f?r upphovsm?nnens r?kning ers?ttning f?r externa h?rddiskar och USB-minnen som vidaref?rs?ljs fr?n den 1 september 2011.

– Det ?r bra f?r s?v?l upphovsm?nnen som elektronikbranschen att denna grundl?ggande r?ttsliga fr?ga klarl?ggs skyndsamt och kostnadseffektivt och att det r?der s? stabila f?rh?llanden som m?jligt under tiden detta sker, s?ger Mattias ?kerlind, vd p? Copyswede, och Stefan Widmark, ombud f?r UMA.

Dom i skiljef?rfarandet f?rv?ntas kunna meddelas sommaren eller h?sten 2012.

?

F?r mer information, kontakta:
Mattias ?kerlind, vd Copyswede ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
Tel: 073-687 88 11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
E-post: mattias@copyswede.se ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Stefan Widmark, Mannheimer Swartling Advokatbyr?
Tel: 0709-777 467?
E-post: swi@msa.se?

?

Om Copyswede
Copyswede samordnar och f?rhandlar avtal samt administrerar ers?ttningar p? uppdrag av fjorton kulturskaparorganisationer som f?retr?der svenska upphovsm?n och ut?vande konstn?rer.

Om UMA
UniversalMediaAlliansen (UMA) ?r en sammanslutning av f?retag som tillverkar, importerar, distribuerar eller s?ljer externa h?rddiskar och USB-minnen. UMA representerar en betydande andel av de n?ringsidkare som ?r import?rer och ?terf?rs?ljare av externa h?rddiskar och USB-minnen i Sverige.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved