Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Företag


Senaste från forumet

Företag

Tillbaka till Vardagsjuridik index

I detta avsnitt får du information om de olika bolagsformer som en näringsverksamhet kan bedrivas i. Du får också tips på intressanta länkar för mer information om nystartande av företag.

OBS! Informationen syftar till att ge en överblick över de lagregler som gäller, därför skall du inte förlita dig på att innehållet helt stämmer i varje enskilt fall. Har du närmare frågor och funderingar kring lagreglerna bör du kontakta ett ombud.


Bolagsformer

Beroende på näringsverksamhetens omfattning, antalet delägare och den risk delägarna är beredda att ta kan delägarna välja mellan olika alternativa bolagsformer:
• enskild firma (näringsidkare)
• handelsbolag
• kommanditbolag
• aktiebolag
• ekonomisk förening.
Bildandet av ett bolag sker genom ansökan om registrering hos Bolagsverket. Till bolagsverket skall även ändringar som rör bolaget, t ex ny ägare, byte av namn och ändring av verksamhet, anmälas.
www.bolagsverket.se

Enskild firma

Enskild firma (näringsidkare)
En enskild firma (benämns även enskild näringsidkare) består av en fysisk person som på egen hand bedriver näringsverksamhet. Denna person är själv ekonomiskt ansvarig för verksamheten. Observera att du är personligen ansvarig för firmans e v skulder.

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag

Ett handelsbolag består av minst två bolagsmän (som kan vara såväl fysiska som juridiska personer). Dessa personer bildar ett handelsbolag genom att sluta ett s k bolagsavtal vari formerna för handelsbolagets verksamhet regleras. Bolaget skall genom ansökan registreras i bolagsverkets näringsregister. I ett handelsbolag är det, till skillnad från i enskilda firmor, bolaget som ingår avtal, kan ha skulder osv. I ett handelsbolag svarar bolagsmännen solidariskt (eller enligt intern överenskommelse) för de skulder och övriga förbindelser som företaget har.

Bolagsavtalet mellan bolagsmännen styr verksamheten i bolaget vad gäller bl a vinstfördelning, försäljning av andelar i bolaget och vem som har rätt att företräda bolaget i olika sammanhang.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag men där en eller flera av bolagsmännen inte ansvarar för bolagets förpliktelser, såsom t. ex. skulder. Dessa bolagsmän benämns kommanditdelägare. Dock måste minst en av bolagsmännen, en s k komplementär, genom bolagsavtalet ansvara för bolagets skulder och övriga förpliktelser.
» Bolagsverket www.bolagsverket.se

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en bolagsform där delägarna inte personligen ansvarar för bolagets skulder och övriga förpliktelser. Säkerheten i ett aktiebolag utgörs av det s k aktiekapitalet, som lägst måste vara 100 000 kronor för ett privat aktiebolag och 500 000 för ett publikt aktiebolag (ett bolag där aktierna handlas fritt).

Aktiebolag bildas genom att en s k stiftelseurkund upprättas. Denna stiftelseurkund skall bl a reglera formerna för bolagsordningen. Bolagsordningen är det inbördes avtal mellan de ursprungliga ägarna (stiftarna) som beskriver hur verksamheten skall bedrivas, vinstfördelning, försäljning av aktier osv.

Ett aktiebolag måste registreras hos Bolagsverket.
www.bolagsverket.se

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening består av minst tre medlemmar som tillsammans bedriver näringsverksamhet. En ekonomisk förening är en självständig juridisk person vilket innebär att medlemmarna inte personligen ansvarar för föreningens skulder och övriga förpliktelser.

Den ekonomiska föreningens stadgar fastställer hur verksamheten skall bedrivas, hur styrelsen skall sammansättas, inträde av nya medlemmar, hur vinst skall fördelas osv.

En ekonomisk förening skall registreras hos Ett aktiebolag måste registreras hos Bolagsverket.
www.bolagsverket.se

Att starta eget

I Sverige finns flera organisationer vars uppgift är att stimulera och bidra till nyföretagande. Bl a finns:
• ALMI Företagspartner www.almi.se
• Länsarbetsnämnden
• Arbetsförmedlingen www.ams.se

Det finns även enskilda företag som specialiserat sig på att hjälpa nystartade företag, så kallande riskkapitalister.Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved