Senaste från forumet

Dokument utformade av jurist

Förutom våra blanketter, kan du även beställa dokument personligt utformade av kvalificerad jurist. Istället för att anlita en jurist via byrå kan du få ditt dokument upprättad på distans över Internet. Klicka nedan på det dokument du önskar få utformat, så öppnas ett beställningsformulär för dig att fylla i. Om du har omfattande juridiska frågeställningar i samband med beställningen så kan ett pristillägg på 595 kronor tillkomma för detta. Dock alltid efter att du först accepterat totalpriset. De dokument som kan utformas av jurist är följande:


Äktenskapsförord

All egendom, som en make äger, är dennes giftorättsgods. Giftorätten innebär att en make vid bodelning får en hälftenrätt i den andre makens giftorättsgods. Endast om egendomen är s.k. enskild egendom ingår den inte i bodelningen. Enskild egendom kan tillskapas genom äktenskapsförord, som är ett avtal mellan makarna. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Ett äktenskapsförord ska registreras hos domstolen.

 pris: 795 kr


Testamente (personligt)

Den som vill bestämma vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter man avlidit, bör upprätta ett testamente. Detta ska ske enligt särskilda formregler i lagen. Testamente är en skriftlig bevittnad handling, där två vittnen ska bestyrka handlingen med sina namn. Ett testamente är inte bindande för testamentsgivaren utan kan återkallas när som helst.

 pris: 795 kr


Inbördes testamente

Testamente brukar ofta upprättas mellan makar eller sambor, ett s.k. inbördes testamente. Ett sådant upprättas då makar/sambor vill att den av dem som överlever den andre ska överta den avlidnes egendom, d.v.s. behålla hela eller en större del av boet. Ett inbördes testamente kan vara av särskild stor vikt när makar har barn som inte är deras gemensamma, s.k. särkullbarn.

 pris: 795 kr

Bodelningsavtal 

Bodelning kan ske mellan makar under pågående äktenskap eller efter skilsmässa. Bodelning kan även göras av sambor efter det att förhållandet har upphört. Över bodelningen ska upprättas ett bodelningsavtal som beskriver hur egendomen fördelats mellan makarna eller samborna. Bodelningsavtalet är viktigt för att undvika framtida tvistigheter mellan sambor eller makar.

 pris: 895 kr

Kontrakt andrahandshyra

Hyreskontrakt avseende andrahandshyra av bostad. För att man som förstahandshyresgäst ska vara skyddad mot att andrahandshyresgästen utebliver med hyresbetalning, behandlar lägenhet vårdslöst eller plötsligt flyttar ifrån lägenheten, bör ett avtal mellan första- och andrahandshyresgästen upprättas. Givetvis kan även hyresgästen anse sig behöva ett viss trygghet i att veta vad som gäller juridiskt mellan parterna.

 pris: 895 kr

 
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved